Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av FMV:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

På fmv.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från fmv.se används. Läs mer om kakor och hur de används på fmv.se.

RSS:Prenumerera

Här är du nu:

Start / Nyheter / Nyheter från FMV / Försvarssektorn och RISE samar…

Huvudnavigering:

Försvarssektorn och RISE samarbetar för att hantera PFAS-problematiken

Hoppa till nyhetslistan

Att rena och sanera områden där PFAS kontaminerat marken är en stor samhällsutmaning. Det finns idag inga hållbara metoder för att ta hand om PFAS-kontaminerad jord eller vatten. För att komma till rätta med problemen har försvarssektorn nu tagit initiativ till att hitta metoder för efterbehandling av PFAS.

Genom att inleda ett samarbete med forskningsinstitutet RISE (Research Institutes of Sweden) ökar Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Fortifikationsverket nu takten för att finna metoder för efterbehandling av PFAS samt effektiva och hållbara lösningar för brandsläckning av komplexa bränder.

Arvet efter användningen av brandsläckningsskum innehållande PFAS innebär omfattande kostnader för rening och sanering av kontaminerade områden. I dagsläget finns inga hållbara och effektiva efterbehandlingsmetoder för PFAS-kontaminerad jord eller vatten. Därför är behovet stort av att identifiera och utvärdera olika metoder för efterbehandling av PFAS.

Identifiering och utvärdering av ersättningsmedel och alternativa metoder för att substituera PFAS-innehållande brandsläckningsskum är också nödvändigt för att ge förutsättningar för en effektiv och hållbar brandsläckning av komplexa bränder. Detta behöver göras på ett objektivt sätt av en oberoende part och därför har RISE, i samverkan med försvarssektorn, nu startat testbädden Testbed PFAS.

- Vi inom försvarssektorn tar nu ett gemensamt initiativ för att ta itu med vår del av problematiken och eftersöker metoder och relevanta lösningar för substitution av släckmedel som innehåller PFAS- ämnen, spridningsbegränsning, rening och om möjligt sanering av PFAS-förorenade områden, säger Försvarsmaktens hållbarhetschef Naznoush Habashian.

Testbed PFAS syftar till att skapa förutsättningar för att identifiera, verifiera och validera metoder för efterbehandling av kontaminerad mark och områden. Inom testbädden ska också ersättningsmedel och ersättningsmetoder för en framtida PFAS-fri brandsläckning testas och utvärderas.

- Testbed PFAS ska bidra till samhällets behov av realistiska och kostnadseffektiva efterbehandlingsmetoder för PFAS-föroreningar samt till nya alternativa släckmedel och släckmetoder, säger Tove Mallin på RISE som är projektledare för testbädden.

För de nya metoder och släckmedel som kan blir resultatet av arbetet i testbädden behöver en miljöanalys göras, där effekten ställs mot miljöpåverkan av såväl släckning som brand.

Mer om samarbetet:

RISE – Ny testbädd för att sanera och rena mark från PFAS

Försvarsmakten – Samarbete för att hantera PFAS-problematiken

Fortifikationsverket – Samarbete för att hantera PFAS-problematiken


Tipsa om sidan

Fyll i formuläret för att skicka en länk till den här sidan.

Fält markerade med * är obligatoriska.


* Fältet är obligatoriskt

Publicerad: 2019-12-03 16:12. Uppdaterad: 2019-12-03 16:18. Ansvarig: Visa e-postadress.