Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av FMV:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

På fmv.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från fmv.se används. Läs mer om kakor och hur de används på fmv.se.

RSS:Prenumerera

Här är du nu:

Start / Nyheter / Nyheter från FMV / Miljöarbete i fjällvärlden

Huvudnavigering:

Miljöarbete i fjällvärlden

Hoppa till nyhetslistan

Hur kan man kombinera avancerad militär provningsverksamhet med naturskydd i ett naturreservat och dessutom samtidigt ta hänsyn till riksintresset rennäring? Att lösa den ekvationen är kärnan i Michaela Sandgrens arbete som miljöhandläggare på FMV:s provplats i Vidsel i Norrbotten.

Provplatsen Vidsel är Europas största robotprovplats över land. Fördelen mot havsbaserade målområden är att man kan samla in resterna av skott och mål för att studera dem, något som kan vara helt avgörande i utvecklingsarbetet av till exempel en ny robot. Därför används platsen flitigt både av Försvarsmakten, FMV och svenskt och utländsk industri. 

Skjutområdet Vidsel är ett militärt skyddsobjekt vars gränser i stora delar sammanfaller med gränserna för Udtja naturreservat. Inom området finns ett antal målområden som små öar i urskogen. 

– Det är ett stort område med mycket skyddsvärd natur, det mesta urskog. En grundförutsättning för att det ska fungera bra är den ömsesidiga förståelse som vi har för varandras intressen, säger Michaela Sandgren, handläggare för miljö, hälsa och säkerhet, MHS, på FMV:s provplats i Vidsel. 

Miljötillstånd reglerar 

Miljötillståndet beskriver bland annat hur mycket man får skjuta mot målplatserna. Det övriga området fungerar som riskzon.

– Vi använder ofta släpmål med transponder så att vi kan plocka upp målet direkt efter nedslag. På vintern, kan vi ofta komma till med skoter och annars använder vi helikopter för att bärga utrustning efter provet. 

FMV organiserar också regelbunden skrotletning. Då går personalen skallgång och plockar upp plastpåsar, kulor från flygplanens automatkanon och annat metallskrot.

– Tjälen gör att även delar som legat en halvmeter ner i marken kan vandra upp till ytan. Därför är det viktigt att vi letar regelbundet, även om vi inte skjutit just i det området nyligen, säger Michaela Sandgren. 

Samverkan med samebyar 

Tre samebyar har renbetesland i provområdet. En kombination av avtal och samverkan möjliggör för både samebyarna och FMV att bedriva sin verksamhet i samma område. 

– Självklart påverkar vår verksamhet under perioder möjligheterna för samebyarna att använda området fullt ut. Samtidigt har vi till exempel anlagt många mil väg som också plogas hela vintern i det annars väglösa området, det är en resurs för dem. Att området är skyddsobjekt skyddar det också på sätt och vis från annan exploatering, vilket samebyarna uppskattar, säger Michaela Sandgren. 

I hennes roll ligger förutom att hantera miljötillståndet och kontakterna med Länsstyrelsen också att stötta verksamheten, bland annat inför kundkampanjer.

– Min uppgift är att se till att planerad verksamhet ryms inom vårt miljötillstånd och de lagar och förordningar som reglerar miljöfarlig verksamhet. Här fungerar jag som stöd till projektledarna kopplat till provkampanjer eller egna system. Hur jag gör det varierar mycket efter vilket stöd de behöver. Jag samverkar också med Försvarsmakten eftersom de har miljöansvaret för själva flygplatsen i Vidsel. 

Är med och förbättrar

Dessutom arbetar Michaela Sandgren också med ständig utveckling av det interna miljö- och arbetsmiljöarbetet. 

– Jag är med och utvecklar både miljö- och arbetsmiljö här i Vidsel, det är superkul att vara delaktig i det förändringsarbetet. 

Det kan handla om att skapa förutsättningar för att skapa ett bättre resultat eller göra en uppgift mer lättarbetad eller säkrare. 

– Framför allt handlar det om att i samverkan med verksamheten hitta den gyllene medelvägen som både fungerar ur ett verksamhetsperspektiv och samtidigt gör att vi kan leva upp till lagkraven. 

Internt nätverk av miljöhandläggare 

Som MHS-handläggare arbetar Michaela Sandgren nära många olika funktioner på provplatsen.

– Det är nästan det bästa, att jag får jobba med alla olika människor här. Jag får vara med överallt, från att köpa in nya radarsystem till att planera hur ett prov ska gå till eller sätta upp en hållbar avfallshantering som fungerar i praktiken. 

Även om Michaela Sandgren är ensam om att hantera de här frågorna i Vidsel har hon bra stöd av sina kollegor på FMV Test och evaluering, T&E. 

– Jag arbetar nära tillsammans med de övriga MHS-handläggarna på de andra provplatserna och T&E:s MHS-koordinator. Särskilt med allmänna rutiner som till exempel kemikaliehantering. Men även när det gäller mer specifika grejer så kan jag bolla det med kollegorna på de andra provplatserna. Det känns skönt att ha det stödet på T&E-nivå. 

Bildtext: När miljöhandläggare Michaela Sandgren inte jobbar, så tränar hon gärna sina hundar. Här är Michaela med schäfern Yack. 


FAKTA
Miljöansvar i Vidselområdet

  • Vidselbasen och provområdet är militärt skyddsobjekt.
  • I stort sett hela provområdet sammanfaller med Udtja naturreservat och är klassat som Natura 2000-område.
  • Tillståndsmyndighet för FMV:s provplats i Vidsel är Länsstyrelsen. Tillsynen sköts därefter av Generalläkaren.

 


Tipsa om sidan

Fyll i formuläret för att skicka en länk till den här sidan.

Fält markerade med * är obligatoriska.


* Fältet är obligatoriskt

Publicerad: 2016-06-15 13:57. Uppdaterad: 2016-06-15 15:00. Ansvarig: Visa e-postadress.