Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av FMV:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

På fmv.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från fmv.se används. Läs mer om kakor och hur de används på fmv.se.

Prenumerera

Här är du nu:

Start / Nyheter / Nyhetsarkiv / Nyheter 2009 / FMV redovisar ett alternativt …

FMV redovisar ett alternativt förslag till stödutredningen

Hoppa till nyhetslistan

FMV avråder regeringen från att genomföra stödutredningens förslag avseende logistik samt materiel- och teknikförsörjning. Utredningens förslag innebär stora risker för att leveranser till Försvarsmakten försenas.

FMVs alternativa förslag ger samma besparingar som utredningens förlag men bedöms på ett bättre sätt kunna upprätthålla leveranssäkerheten. FMV bör bibehållas och utvecklas som stödmyndighet.

- Vi stödjer inriktningen från regeringens sida att genomföra rationaliseringar och effektiviseringar inom stödfunktionerna för att frigöra resurser för Försvarsmaktens operativa verksamhet. Förändringar måste dock genomföras på ett sådant sätt och i sådan takt att insatsförmågan inom Försvarsmakten kan upprätthållas. Vi anser att utredarens förslag innebär stora risker när det gäller möjligheterna att upprätthålla leveranser till Försvarsmakten. Vi redovisar därför ett alternativt förslag med samma besparingspotential men med högre leveranssäkerhet, säger Gunnar Holmgren generaldirektör vid FMV.

FMV konstaterar att utredningen inte behandlat flera av de områden som framgår av direktiven. Här anser FMV att utredningen därmed inte beaktat helheten inom logistik- och materielförsörjningen. FMV menar att det i sin tur begränsat utredningens syn på hur besparingar kan och bör göras.

FMVs alternativa förslag utgår från en renodlad myndighetsstruktur utan dubbelarbete och överlappande verksamhet samt en samordning av teknik- och materielförsörjningsprocessen med logistikverksamheten. Det leder till ett tydligare ansvar och förändrat gränssnitt mellan staten och industrin liksom mellan Försvarsmakten och FMV.

FMV föreslår ett åtgärdsprogram där besparingarna faller ut i tre steg. Första steget omfattar en besparing på en miljard. De två resterande stegen innebär tillsammans en besparingspotential på en halv till en miljard genom först förändringar i verksamheter och sedan förändringar i strukturer.

FMV föreslår att förändringarna leds av en förändringskommitté som har en av regeringen utsedd ordförande där cheferna för Försvarsmakten, FMV och FOI också ingår. Uppgiften är att renodla och effektivisera respektive myndighets kärnverksamhet och utifrån detta också pröva vilken verksamhet som långsiktigt skall vara i statlig regi och vad som kan överföras till annan huvudman.

FMV anser inte att en sammanslagning av FMV och FOI ger några synergier i verksamheten eller sådana besparingar att det uppväger de omställningskostnader och de risker för verksamheten som det medför. FMV förordar därför att en omvandling av FOI till ett branschinstitut prövas i första hand. FMV föreslås bibehållas som myndighet och utvecklas som stödmyndighet till Försvarsmakten men föreslås också i ökad utsträckning kunna ansvara för anskaffning för övriga myndigheter inom Försvarsdepartementets område.

FMV delar utredningens uppfattning att exportstödet fortsatt ska utgöra en statligt anslagsfinansierad verksamhet. FMV anser att framtagandet av riktlinjer för exportstödsverksamheten är den enskilt viktigaste åtgärden för att få en väl fungerande exportstödsverksamhet.

Utredningen föreslår inrättande av en ny exportstödsmyndighet. FMV förordar istället en lösning där en särskild enhet för export och försäljning organiseras inom eller knutet till FMV men vars chef utses av regeringen och som rapporterar direkt till regeringen i sakfrågor. Motivet för detta är att den kompetens som erfordras för denna verksamhet finns i myndigheterna Försvarsmakten och FMV. Det handlar om samverkande kompetenser inom områden som operativa behov och förmågor, teknisk utformning av komplexa system samt affärsmässighet och ekonomi. Dessa kompetenser går inte att enkelt överföra till en ny myndighet eftersom det är kärnverksamheter inom Försvarsmakten och FMV.


Tipsa om sidan

Fyll i formuläret för att skicka en länk till den här sidan.

Fält markerade med * är obligatoriska.


* Fältet är obligatoriskt

Publicerad: 2009-08-03 12:38. Uppdaterad: 2011-06-16 13:04. Ansvarig: Visa e-postadress.