Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av FMV:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

På fmv.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från fmv.se används. Läs mer om kakor och hur de används på fmv.se.

Prenumerera

Här är du nu:

Start / Nyheter / Nyhetsarkiv / Nyheter 2010 / Alla vinnare vid samköp

Alla vinnare vid samköp

Hoppa till nyhetslistan

Ett samarbetsavtal med Estland om samköp av försvarsmateriel har signerats av FMV och Estlands försvarsministerium. Samarbetet väntas innebära lägre kostnader för båda parter. Avtalet gäller Estland men kan användas för samköp med andra nationer.

Sverige har under flera år överlåtit eller donerat eget överskott av försvarsmateriel och vapensystem till de baltiska staterna. Nu börjar de baltiska länderna att köpa in modernare materiel men det saknas i vissa fall tradition och strukturer för effektiva inköp.

Efter att representanter från Estlands försvarsmakt och försvarsministerium besökte Försvarsmakten och FMV i februari 2008 föddes idén om att samordna vissa inköp länderna emellan.

Framtagande av samköpsavtal med FMVs Elisabeth From, Martin Andreæ och Försvarsmaktens samverkansofficer i Estland major Peter Holmqvist. Foto: FMV.Martin Andreæ och Elisabeth From är båda projekt- och produktledare för den samköpsmodell och det bilaterala ramavtal som de tillsammans med EMOD arbetat fram under det senaste året. Elisabeth From sammanfattar några av fördelarna.
– I varje samköp får FMV betalt för en del av arbetet med att utarbeta kravspecifikationerna och upphandlingsarbetet. Det leder också till ett lägre styckepris för den upphandlade materielen genom att det blir större volymer.

Modellen i stort

Försvarsmakten och EMOD diskuterar årligen möjliga gemensamma upphandlingar. I nästa steg fastställs en produktionsplan med ett antal förslag på samköp. EMOD ges tillfälle att granska kravspecifikationerna och annan relevant information. Det är den svenska kravspecifikationen som är styrande, endast mindre avvikelser, som egen nationalitetsmärkning, kan inrymmas i modellen.

Om den aktuella varan eller tjänsten möter Estlands behov tecknas ett gemensamt, upphandlingsspecifikt samköpsavtal.
– Vi har listat ett 20-tal punkter i det så kallade Framework Agreement, FA, som bör finnas med i varje enskilt samköpsavtal, säger Elisabeth From.
Därefter startar upphandlingsprocessen. Hela tiden är FMV den ledande upphandlande parten. Minst två volymer anges i anbudsförfrågningarna, en som anger den svenska försvarsmaktens behov och den andra som även inkluderar samköpande nations.

– Så gör vi för att inte tappa tid om det skulle visa sig att samköpande nation av någon anledning hoppar av upphandlingen i ett sent skede. Skulle det inträffa så går upphandlingen vidare med enbart vårt behov som styrande. Modellen öppnar även för en rad andra besparingar och samarbeten. Gemensam utbildning, delat underhåll, vinster i gemensam försörjning till utlandsstyrkan och ökad interoperabilitet är bara några exempel, säger Elisabeth From och understryker att modellen bygger på affärsmässighet, långsiktiga relationer och ömsesidig vinst.

Rätt i tiden

Per Lodin, chef för Strategisk Materielledning på FMV, anser att det undertecknade avtalet ligger rätt i tiden och i helt linje med den nya materielförsörjningsstrategin.
– Samköp med andra nationer enligt denna modell stör inte vårt eget arbete eller tvingar oss att ändra våra egna processer.  Nu börjar vi arbeta med överblickbara samköpsupphandlingar för att samla erfarenheter inför framtida, mer komplexa systemupphandlingar enligt samköpsmodellen, säger Per Lodin.

Även Försvarsmaktens materielproduktionschef, konteramiral Leif Nylander, ser positivt på de möjligheter som avtalet öppnar.
– Försvarsmakten är mycket positiv till att FMV tecknar ett samköpsavtal med Estland. Vi har för närvarande ett mycket gott bilateralt samarbete med Estland. För att svenska Försvarsmakten i framtiden fortsatt kunna få bra utrustning till det mest ekonomiskt fördelaktiga priset vid upphandling krävs internationella samarbeten. Ett samköpsavtal med Estland ligger helt i linje med ett ökat internationellt samarbete, säger Leif Nylander.

Projekt i kö

Undertecknaren från Estland var statsrådssekreteraren vid försvarsministeriet, Martin Hurt, som även är chef för försvarsupphandlingar. Han är nöjd med avtalet.
– Mycket av den försvarsmateriel Estland kommer att anskaffa under det kommande decenniet har aldrig tidigare varit i användning i den estniska försvarsmakten tidigare. Detta innebär att vi är i behov av stöd främst för att utarbeta kravspecifikationer men även för att planera för utbildning och underhåll av materielen. Samarbetsavtalet öppnar för en form av kunskapsöverföring mellan länderna men också för ett effektivare samutnyttjande av begränsade resurser, säger Martin Hurt.

Arbetet med det undertecknade avtalet har gått fort. Regeringens beslut att bemyndiga FMV att förhandla om ett avtal togs i september 2009 och ramavtalet mellan FMV och Estlands försvarsministerium undertecknades alltså redan den 10 augusti.

Det finns redan en rad upphandlingar som har identifierats som möjliga för samköp, mellan 15 till 20 projekt ligger i kö. Först ut blir sannolikt gemensamt inköp av ökenkängor.


Tipsa om sidan

Fyll i formuläret för att skicka en länk till den här sidan.

Fält markerade med * är obligatoriska.


* Fältet är obligatoriskt

Publicerad: 2010-08-10 14:47. Uppdaterad: 2011-06-16 12:47. Ansvarig: Visa e-postadress.