Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av FMV:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

På fmv.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från fmv.se används. Läs mer om kakor och hur de används på fmv.se.

Prenumerera

Här är du nu:

Start / Nyheter / Nyhetsarkiv / Nyheter 2010 / El från bränsleceller – ett al…

El från bränsleceller – ett alternativ

Hoppa till nyhetslistan

Mer och mer tekniskt avancerad militär utrustning ökar behovet av en effektiv och pålitlig energiförsörjning med låg vikt. FMV konstaterar i en teknologistudie att bränsleceller inom några år kan vara ett alternativ för försvaret.

Anders Ocklind, Peter Gode och Joakim Nordlund, från företaget Cellkraft vid FMVs seminarium om bränsleceller, demostrerar en elektrisk båtmotor som drivs med bränsleceller.

Tänk att stoppa in vätgas och syre i en bränslecell och plocka ut el i andra änden med vatten som enda restprodukt. Till det kommer att bränslecellen väger lite i förhållande till den energi den ger plus att det ger tysta system med låga drift- och underhållskostnader.

Portabel bränslecell som drivs av metanol för laddning av batterier, en produkt från tyska SFC.FMV har på uppdrag av Försvarsmakten drivit ett projekt för att få svar på om bränsleceller skulle kunna ersätta batterier för soldatbruk och fungera som hjälpkraftaggregat eller batteriladdare.

- Där är vi inte ännu, säger Erik Prisell, strategisk specialist vid FMV och teknisk samordnare i projektet. Men faktum är att inom två till fem år tror jag att det kommer att finnas batteriersättare för personburen utrustning som radio, kommunikationsutrustning och GPS.

Metanol - ett tänkbart bränsle
Vid det seminarium som FMV arrangerade och som var en del i bränslecellsprojektets avrapportering till Försvarsmakten pekade mycket på att dessa system kommer att drivas av bränslet metanol. Det beror på att vätgas är skrymmande och att frågan om lagring av vätgas har en bit kvar innan den är löst.

På något längre sikt, om cirka fem år, hoppas Erik Prisell att det kan finnas större system tillgängliga. Dessa kan komma att drivas av försvarets enhetsbränsle, JP8, det vill säga flygfotogen. Detta trots att bränslet har en komplicerad kemisk sammansättning med mycket svavelinnehåll, något som bränsleceller inte tål.

Erik Prisell och Curt Eidefelt leder FMVs bränslecellsprojekt.- Inom projektet har vi löst frågan om JP8 som bränsle till ett bränslecellssystem. Ingen enkel uppgift med tanke på att bränsleceller inte kan hantera andra bränslen än vätgas hur som helst, säger Erik Prisell.

En del i projektet har varit att etablera samarbeten med externa parter för att klara den forsknings- och utvecklingsverksamhet som behövs. Industri, universitet och högskola har varit viktiga parter i arbetet. Ur det här samarbetet har det kommit fram demonstratorer och prototyper men även produkter redo för marknaden.

Teknik under utveckling
Trots att tekniken är under utveckling finns idag utrustning framme för att generera el från bränsleceller. Svenska företag har idag utrustning för reformering, det vill säga omvandling, av traditionella bränslen till vätgas.

Här finns exempelvis också företag som gör system som klarar strömförsörjningen när elnätet går ner. Danska och tyska företag har teknik för att driva bränsleceller med metanol. 

När nu exempelvis den amerikanska armén höjer sin gräns för hur länge soldater ska kunna klara sig borta från sin bas från tre till fyra dygn ställer det krav på en annan elförsörjning än batterier, vilket blir alldeles för tungt att släpa på. Därmed ökar fterfrågan på alternativ till batterier.

- Bränslecellen kommer inte att ersätta all småskalig elgenerering inom de närmaste åren, men den kan bli ett av flera alternativ. Dagens dieselsystem är exempelvis mer robusta och bättre på att klara svåra förhållanden i fält. Priset på systemen måste också ner, säger Erik Prisell.   

Basplatta för fortsatt utveckling 
Även om projektet har fokus på militär tillämpning av bränsleceller har flera av de tillämpningar som testats inom ramen för projektet potential för civil användning.

Och från internationellt håll finns ett intresse för det svenska projektet. Samarbeten är etablerade eller är på gång med Tyskland, England, Norge och USA. 

- Projektet har bidragit till en nationell basplatta för fortsatt utveckling. Och vi
söker aktivt efter internationella partners för samarbeten som en fortsättning på det här forsknings- och teknologiprojekt som vi nu avslutar under hösten, säger Curt Eidefeldt, projektledare vid FMV.

Illustration över bränslecellens funktion.Fakta bränsleceller:
I bränslecellen sker en elektrokemisk process där vätgas förs till en anod och syrgas till en katod. Via ett membran produceras el och värme med vatten som restprodukt.

När bränslecellen drivs av vätgas ger den en högeffektiv omvandling till el utan rörliga delar och utan andra utsläpp än vatten.

Vätgas är skrymmande vilket gör den komplicerad att frakta och lagra. Innan detta är löst måste traditionella vätskeformiga drivmedel användas för drift av bränslecellen.

För att kunna använda diesel, flygfotogen och metanol eller liknande i bränslecellen måste dessa ombildas, reformeras, för att inte skada bränslecellen. Reformering är en komplex uppgift som kräver forskning och utveckling.


Tipsa om sidan

Fyll i formuläret för att skicka en länk till den här sidan.

Fält markerade med * är obligatoriska.


* Fältet är obligatoriskt

Publicerad: 2010-10-15 11:08. Uppdaterad: 2011-06-16 15:44. Ansvarig: Visa e-postadress.