Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av FMV:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

På fmv.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från fmv.se används. Läs mer om kakor och hur de används på fmv.se.

Prenumerera

Här är du nu:

Start / Nyheter / Nyhetsarkiv / Nyheter 2010 / Ett handlingsprogram som säkra…

Ett handlingsprogram som säkrar besparingar

Hoppa till nyhetslistan

Inom FMV arbetar vi med att forma ett handlingsprogram som till 2012 ska kapa ledtiderna med 25 procent och ge 500 miljoner i besparingar. Målet är att säkra besparingar samtidigt som leveranserna av försvarsmateriel inte äventyras.

Gunnar Holmgren, generaldirektör FMV.Nyligen blev det klart att det blir Jan Segerberg som blir regeringens utredare av stödmyndigheterna. Vi har redan haft en första kontakt och kommer att förse honom med de underlag han behöver för att föreslå åtgärder som ger besparingar.

Hans uppdrag är att lägga förslag som sparar 2 miljarder årligen på Försvarsmakten Logistik, Försvarets Forskningsinstitut och FMV. De frigjorda medlen ska användas för ökad operativ effekt i Försvarsmakten. Det är ett berättigat krav med hänsyn till att vi nu har ett mindre försvar än tidigare.

I FMVs remissvar på Stödutredningen förra året ingick bland annat ett tiopunktsprogram som pekade ut effektiviseringsmöjligheter inom befintlig myndighetsstruktur. I linje med detta satte vi i höstas igång ett arbete för att hitta vägar för att spara ytterligare till den dryga miljard vi sparat under de senaste fem åren.

FMVs styrelse satte målet: att spara 500 miljoner i materielförsörjningskedjan och korta ledtiderna i produktionen med 25 procent. Vi gör detta för att konkret visa att det bästa sättet att effektivisera materielförsörjningen är genom nya former för försörjning av materiel och tjänster. Det är det sätt att spara som på minsta sätt äventyrar försörjningen av materiel och tjänster.

Nu i det här skedet tittar vi på våra egna arbetsformer, det vi själva kan påverka. Längre fram finns det anledning att titta på gränsytorna mellan FMV och vår huvudkund Försvarsmakten.

Syftet där bör vara att minimera överlappande uppgifter och att stödverksamhet som inte långsiktig bör vara offentligt åtagande med fördel kan bolagiseras eller privatiseras.   

Vi gjorde ett avstamp när det gäller FMVs framtida inriktning genom att under 2009 arbeta fram förslag till vision, verksamhetsidé och övergripande mål. Efter det bildades ett antal arbetsgrupper med målet att komma med förslag till åtgärder för att FMV skulle kunna nå visionen. Arbetsgrupperna med framförallt chefer, men också medarbetare och representanter för arbetstagarorganisationerna levererade ett 40-tal förslag.

Åtta förslag. Förslagen tillsammans med arbeten som gjorts tidigare och vårt remissvar på Stödutredningen bearbetade vi i en workshop i chefsgruppen. Vi kokade ned detta till åtta åtgärdsförslag som nu valideras för att se om de är rätt väg för att nå målet.

När valideringen är genomförd i början av juni väntar genomförandet av de olika åtgärderna. Och målet är ett effektivare FMV till utgången av 2012, ett FMV som är det självklara valet för Försvarsmakten när det gäller försörjningen av varor och tjänster.

Förändringarna inom försvarssektorn har varit stora. Genom att anpassa våra processer efter uppdragens komplexitet, renodla verksamheten, flytta gränsytor och utveckla affärsmannaskapet med mera, vässar vi vår verksamhet för att möta kraven på en effektivare materielförsörjning. 

Gunnar Holmgren

Generaldirektör FMV


Tipsa om sidan

Fyll i formuläret för att skicka en länk till den här sidan.

Fält markerade med * är obligatoriska.


* Fältet är obligatoriskt

Publicerad: 2010-05-12 10:03. Uppdaterad: 2011-06-16 10:46. Ansvarig: Visa e-postadress.