Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av FMV:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

På fmv.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från fmv.se används. Läs mer om kakor och hur de används på fmv.se.

Prenumerera

Här är du nu:

Start / Nyheter / Nyhetsarkiv / Nyheter 2010 / Gemensam inriktning i miljöarb…

Gemensam inriktning i miljöarbetet

Hoppa till nyhetslistan

Sex myndigheter i försvarssektorn har tillsammans antagit en gemensam miljöpolicy för hur miljöarbetet ska bedrivas, såväl nationellt som internationellt.

Försvarssektorn har haft ett samarbete även tidigare i miljöfrågor, men nu har man enats om en riktning för det kommande arbetet.
 
Gunnar Holmgren, generaldirektör FMV.- Den nya policyn visar genom den försvarssektorsgemensamma anslaget betydelsen av vårt miljösamarbete och att det handlar om att långsiktigt skapa en hållbar utveckling.  Mycket av vårt ansvar tar vi genom att ställa krav på de leverantörer och partners som arbetar på uppdrag av sektorns myndigheter, säger Gunnar Holmgren, generaldirektör vid FMV.

I den nya policyn lyfts det internationella fram, miljöansvaret slutar inte vid Sveriges gränser utan i samband med Sveriges internationella insatser ska frågan om miljön finnas med. Det kan handla om åtgärder för att minska den ekologiska belastningen.

Det kan också vara att se till att inte överutnyttja naturresurser vilket kan påverka lokalbefolkningens levnadsförhållanden, vilket kan medföra minskat förtroende från lokalbefolkningen mot insatsen och personalen.

Helhetsperspektiv. FMVs tidigare miljöpolicy har tio år på nacken och den nyligen antagna policyn har förutom den sektorgemensamma inriktningen uppdaterats på några områden. 

Bland annat har den interna miljöanpassningen vad gäller resor och provningsverksamhet lyfts fram liksom behovet av att ta miljöhänsyn på ett balanserat sätt i hela verksamheten.

- En av förändringarna mot för tio år sedan är att vi idag mer ser till hela livscykel när vi anskaffar materielen. Då får miljöfrågorna en helt annan betydelse. Tillverkningen är bara en del, viktigt är också att se på drift- och underhållsfrågor i ett miljöperspektiv liksom vad som händer när materielen ska skrotas, säger Gunnar Holmgren.

Försvarssektorn består av följande sex myndigheter: Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Fortifikationsverket, Försvarets radioanstalt, Försvarets forskningsinstitut och Försvarshögskolan


Tipsa om sidan

Fyll i formuläret för att skicka en länk till den här sidan.

Fält markerade med * är obligatoriska.


* Fältet är obligatoriskt

Publicerad: 2010-06-04 14:25. Uppdaterad: 2011-06-16 11:38. Ansvarig: Visa e-postadress.