Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av FMV:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

På fmv.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från fmv.se används. Läs mer om kakor och hur de används på fmv.se.

Prenumerera

Här är du nu:

Start / Nyheter / Nyhetsarkiv / Nyheter 2010 / Helikopter 10-förseningen gran…

Helikopter 10-förseningen granskad

Hoppa till nyhetslistan

Flera faktorer samverkade när anpassningen av Helikopter 10 till Nordic Battlegroup 2008 försenades. Det konstaterar FMVs och Försvarsmaktens interna revisorer som genomfört granskningen.

Helikopter 10B i luften. I korthet konstaterar revisorerna att brister i rapporteringen av riskerna, en försenad beslutsprocess inom Försvarsmakten och en leverantör med begränsad erfarenhet av komplexa projekt var några av de samverkande faktorer som ledde till att modifieringen av de tre helikoptrarna försenades.

Revisorerna har granskat dokument och intervjuat berörda personer inom Försvarsmakten och FMV för att klarlägga roller, ansvarsfördelning och orsaker till förseningarna. De har också haft i uppdrag att föreslå förbättringar för att undvika liknande förseningar i framtiden.

- Det är en bra genomlysning av turerna i projektet. Revisorernas rapport innehåller en rad rekommendationer på hur vi kan förbättra våra rutiner, som vi har tagit till oss. Flera åtgärder har vi redan initierat bland annat en fördjupad riskanalys, säger Gunnar Holmgren, generaldirektör på FMV.

Flera orsaker påverkade förseningen
Den försenade leveransen av Helikopter 10 har flera samverkande orsaker, konstaterar revisorerna. FMV varnade tidigt Försvarsmakten om riskerna. Detta rapporterades dock inte tillräckligt tydligt till högsta ledningen på de båda myndigheterna.

Projektet, som från början var tidskritiskt, har försenats ytterligare av att det tagit lång tid för Försvarsmakten att fatta beslut. Revisorerna pekar på att FMV och Försvarsmakten behöver en bättre gemensam rutin för att kunna identifiera, styra och administrera tidskritiska projekt. Det är viktigt att sådana projekt får de resurser som krävs och att hela processen dokumenteras.
 
FMV har haft brist på resurser inom området och samtidigt svårt att säga nej till uppdrag från Försvarsmakten. I framtiden bör FMV redovisa risker och konsekvenser för beslut om möjliga alternativ innan de åtar sig ett uppdrag.

Upphandlingen hade en orealistisk tidsram konstaterar revisorerna och leverantören har trots löften inte klarat av att leverera i tid. Detta beror på bristande erfarenhet, underskattning av projektets komplexitet och för att man inte i tid avsatte nödvändiga resurser till projektet.

Åtgärder initierade
FMV har levererat två Helikopter 10 D enligt avtalad tid för utbildning av besättningar. Samtidigt pågår nu modifiering av tre Helikopter 10 B som kommer att överlämnas till Försvarsmakten i månadsskiftet oktober-november. Dessa ska sedan till Afghanistan för att delta i den svenska insatsen där.

FMV har fördjupat riskanalysen tillsammans med ett bemötande av riskerna. För att skapa större ekonomisk incitament i förhandlingar har FMV justerat betalningsplanen. Ett annat exempel på åtgärder är ledningsmöten varje kvartal där ansvariga från båda myndigheterna går igenom det rådande läget för anskaffning av större materielprojekt.

Kravbilden för nu pågående modifiering är tydligare och har föregåtts av ett gemensamt analysarbete mellan myndigheterna. FMV har också utökat antalet medarbetare i projektet och genomför kvalitetsrevisioner löpande hos leverantören.

Helikopter 10B landar.

Historik:
I ett sent skede blev det klart att Sverige som lead nation i Nordic Battle Group 08 skulle ansvara för att det fanns helikopterkapacitet. De svenska helikoptrar som redan fanns motsvarade inte kraven i insatsmiljön. Därför beställdes en omfattande modifiering av den befintliga helikopter 10.

Den beställda modifieringen av de tre helikoptrarna innehåller bland annat:

  • Installation av medicinsk utrustning
  • Ballistiskt skydd i cockpit och i delar av kabinen
  • Night Vision Device (NVD), utrustning som möjliggör visuell flygning på låg höjd i mörker. 
  • Varning- moteldssystem (VMS), enheter som gör att man kan se om man blir beskjuten eller belyst av olika system. Med hjälp av VMS kan man med värmeutvecklande facklor avleda robotar för att undvika att bli träffad.

Tipsa om sidan

Fyll i formuläret för att skicka en länk till den här sidan.

Fält markerade med * är obligatoriska.


* Fältet är obligatoriskt

Publicerad: 2010-05-04 15:04. Uppdaterad: 2011-06-15 16:59. Ansvarig: Visa e-postadress.