Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av FMV:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

På fmv.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från fmv.se används. Läs mer om kakor och hur de används på fmv.se.

Prenumerera

Här är du nu:

Start / Nyheter / Nyhetsarkiv / Nyheter 2010 / Skydd som räddar liv

Skydd som räddar liv

Hoppa till nyhetslistan

I takt med ett ökande internationellt engagemang och allt skarpare insatser ökar behovet av skydd. Och skyddet mot IED, Improvised explosive device, har blivit mycket viktigt för svenska förband. FMVs Johanna Ericsson är nyutnämnd teknisk expert inom IED.

En explosion i terräng. Foto: FBB.

IED (Improvised Explosive Device) är ett relativt nytt hot för svenska förband vid internationella insatser. Företeelsen som sådan är dock inte ny utan har existerats inom gerillakrigföringen länge, och är ett i förhållande till kostnaden mycket effektivt vapen.

Idag bedöms IED-hotet som det klart dimensionerande för insatta svenska förband i t.ex. Afghanistan. Det har varit flera attentat mot svensk personal, även med dödlig utgång.

För förbanden är ett av sätten att försvara sig mot IED det fysiska skyddet. Hur ska ett okonventionellt hot, med olika angreppsvinklar och svårdefinierade laddningsstorlekar, mötas i designen av skyddet? Det är en typ av frågor som måste kunna besvaras med viss säkerhet.

Försvarsmakten är på plats för att lösa uppgifter som ställer operativa krav på materielen, till exempel rörelse- och verkansförmåga. Personalens skydd prioriteras högst men det är också viktigt att säkra systemets förmåga att genomföra uppgiften.

Johanna Ericsson är teknisk expert inom IED (Improvised Explosive Device) vid FMV. Foto: FMV.- Det gäller att hitta balansen mellan skydd, rörlighet och verkan. De skyddsåtgärder som vidtas får inte förhindra soldaterna från att fullgöra sina uppdrag. För att kunna anpassa skyddsnivåer är det viktigt att från början kravställa för utvecklingsmöjligheter och flexibilitet hos systemet. Det ökar förutsättningen för en snabb anpassning till rådande hotbild, säger Johanna Ericsson.

Ballistiskt skydd, där IED ingår, är utpekat som ett strategiskt kompetensområde. Det innebär att det ska finnas kompetens inom landet både avseende forskning, teknikutveckling och anskaffning av materielsystem.

En viktig uppgift för skyddsgruppen vid FMV, som består av fyra personer, är att följa och påverka utvecklingen. För att kunna uppfylla användarens krav måste de hålla sig uppdaterade inom området hot och skydd. I egenskap av teknisk expert ingår Johanna Ericsson, liksom sina kollegor, inte bara i materielprojekt utan arbetar även med forskning och teknikutveckling (FoT).

- Det är en stor fördel att arbeta inom båda dessa områden. Erfarenheter och identifierade behov av utveckling i materielprojekten kommer till nytta i FoT uppdraget och tvärt om, säger Johanna Ericsson.

Kunskap om hur materielen brukas i användarledet liksom information från både nationella och internationella aktörer är viktiga delar i arbetet med att skydda personal och materiel. Forskning och teknikutveckling inom området följs noga och gruppen bedriver även egen försöksverksamhet för att exempelvis värdera nya teknologier.

Fakta IED:
Improvised Explosive Device (IED) är en anordnig som är provisoriskt tillverkad eller placerad på ett provisoriskt sätt som innehåller förstörande, dödliga, skadliga, pyrotekniska eller brandkemikalier.

Ur ett skyddsperspektiv är dessa verkansformer inget nytt då de genererar tryck, splitter och gaser på motsvarande sätt som konventionella stridsdelar. Det som är nytt är det korta verkansavståndet och annorlunda hotvinklar. Detta ställer delvis nya krav på konstruktion och interiör av t ex fordon.


Tipsa om sidan

Fyll i formuläret för att skicka en länk till den här sidan.

Fält markerade med * är obligatoriska.


* Fältet är obligatoriskt

Publicerad: 2010-08-25 10:06. Uppdaterad: 2011-06-16 13:35. Ansvarig: Visa e-postadress.