Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av FMV:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

På fmv.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från fmv.se används. Läs mer om kakor och hur de används på fmv.se.

Prenumerera

Här är du nu:

Start / Nyheter / Nyhetsarkiv / Nyheter 2012 / Tekniken som sparar miljarder

Tekniken som sparar miljarder

Hoppa till nyhetslistan

Mikael Backman är FMV:s expert på torrluft.Mikael Backman är FMV:s expert på torrluft. Tekniken som slår tillbaka det dolda hotet mot materielen.

Rostande metaller, mögel på textilier och elektronik som skadas av kondensvatten är ett ständigt hot mot fordon och utrustning inom det svenska försvaret. Men det finns en lösning. Mikael Backman på FMV är expert på tekniken som sparar miljarder.

Torrluftsanläggning för fordon– Så fort du parkerar ett fordon eller lägger undan någon typ av utrustning så börjar nedbrytningen. Redan vid 50–60 procents relativ luftfuktighet börjar metallen att rosta. Och i en varm och fuktig miljö som i ett fordon växer mögel med en millimeter per dygn, säger Mikael Backman, expert på avfuktning på FMV.

Sedan mitten av 50-talet har FMV arbetat med avfuktningsteknik för att hindra rost, mögel och kondens att förstöra Försvarsmaktens fordon och utrustning.

Genom att koppla en avfuktare, antingen direkt till fordonet med en slang, eller till ett helt förråd eller lager, sänks den relativa luftfuktigheten till under 50 procent.

Närbild slang för torrluft– Genom att ta bort fukten bromsar vi föråldringsprocessen avsevärt. Fordonen rostar inte och inget mögel kan växa om det är torrt. Eftersom det är låg relativ fuktighet i luften kan det heller inte bildas någon skadlig kondens på elektroniken, säger Mikael Backman.

Avfuktning lönar sig

Genom att minska luftfuktigheten inne i fordon och på platser där utrustning förvaras har FMV sparat stora summor i minskat underhåll och ökad tillgänglighet för det svenska försvaret.

– Om du får kondens inne i elektroniken är det stor risk för Avfuktning av containerfelfunktion. Man får byta ut grejer helt enkelt och göra ett ökat underhåll för att få igång fordon och utrustning efter en förvaring, säger Mikael Backman.

Försök på flygplan visar att det är avsevärd skillnad på tiden mellan fel på flygplan som varit avfuktat på marken och ett som inte har varit det. I ett försök hade torrluftsanläggningen betalat sig i minskade fel på flygplanen redan efter tre månader.

Problemet finns överallt

Problem med fuktig luft uppstår bland annat när ett varmt fordon parkeras och börjar kylas ned. Ett fordon som varit ute i solen i Afghanistan i 50 graders värme en hel dag och sedan lämnas över natten i några plusgrader blir väldigt blött när den fuktiga luften kyls ned och kondenseras. Hög luftfuktighet och kondens innebär stor risk för mögel, rost och förstörd elektronik.

Men problemen finns inte bara i varma länder. I Sverige har vi relativ fuktighet överstigande 50 procent stora delar av året och tillräckligt stora temperaturväxlingar mellan dag och natt för att skadligt hög luftfuktighet ska uppstå i fordon under stora delar av året.

– Vi rekommenderar att man ska koppla in torrluft i allt som ska stå oanvänt i ett dygn eller mer, säger Mikael Backman.

Försvarsmakten är aktivt på många varma och fuktiga platser. Under insatser ökar också behovet av att ha hög tillgänglighet på materielen, vilket ställer höga krav på FMV att leverera lösningar för torrluft. Hittills har FMV tagit fram tre olika mobila avfuktningspaket för Försvarsmakten. Ett mindre för en eller två containrar, ett lite större system för upp till fem containrar eller fordon och lösning som avfuktar upp till 35 containrar eller fordon.

Tekniken finslipas

– Just nu håller vi på att köpa och bygga Avfuktningssats 35 till Försvarsmakten. Andra projekt som vi nu tittar på är avfuktning till de nya helikoptertyperna 14, 15 och 16 samt avfuktning i artilleripjäsen Archer.

Även om FMV arbetat med lösningar för torrluft i över 60 år pågår utvecklingsarbetet för fullt. För att lösningarna ska bli anpassade till verksamheten gör FMV mycket av det arbetet i samverkan med Försvarsmakten.

– Vi förser anläggningarna med mer och mer datastyrning för att få så hög effektivitet som möjligt. Dessutom utvecklar vi konceptet genom att ta värme till avfuktningen från olika källor, som kylvatten från någon annan process, för att spara energi. 

Torrluft i bandvagnar

Fakta torrluft

Vad: Torrluft kallas luft med en relativ fuktighet på mindre än 50 procent. Den används för att sänka luftfuktigheten i fordon och där utrustning förvaras.

Varför: Genom att använda torrluft förlängs livslängden på fordon och utrustning.

De viktigaste effekterna är: Ingen korrosion på metaller.Minskat felutfall på elektronik.Livstidsförlänger gummi, plast och textilier.Inga skador och säkerhetsproblem vid förvaring av ammunition.Ökad tillgänglighet, vilket ger mer tid för träning och insats.Minskade underhållskostnader med upp till 25 procent.

Hur: Med hjälp av en så kallad sorptionsavfuktare separeras fukten ur luften som sedan förs in i fordon eller i utrymmen där fordon eller utrustning förvaras.


Text och bild: Ola Jacobsson


Tipsa om sidan

Fyll i formuläret för att skicka en länk till den här sidan.

Fält markerade med * är obligatoriska.


* Fältet är obligatoriskt

Publicerad: 2012-09-21 14:25. Uppdaterad: 2012-10-03 10:37. Ansvarig: Visa e-postadress.