Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av FMV:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

På fmv.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från fmv.se används. Läs mer om kakor och hur de används på fmv.se.

Prenumerera

Här är du nu:

Start / Nyheter / Nyhetsarkiv / Nyheter 2012 / Doktor Logistik

Doktor Logistik

Hoppa till nyhetslistan

Per Skoglund Per Skoglund

Per Skoglund är rådgivare på FMV:s anskaffningskontor Logistik, AK Log. Han är också doktor i företagsekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Pers doktorsavhandling heter "Sourcing decisions for military logistics in Peace Support Operations – A case study of the Swedish armed forces". Den är en studie i hur fattade försörjningsbeslut påverkar logistiken vid Försvarsmaktens fredsfrämjande insatser.

Och hur logistiken också påverkar den operativa effektiviteten i Försvarsmakten i Sverige och i internationella insatser. Det är framförallt de svenska internationella insatserna i Liberia och Adenviken som Per tittat på.

Stockholmsbeslut är inte alltid bäst i Afrika

Studien visar att partnerskap med leverantörerna och geografisk närhet är viktigt för att kunna skapa flexibla logistiklösningar som uppfyller de operativa kraven vid internationella insatser.

– Det är inte alltid den svenska upphandlingslagstiftningen möjliggör optimala logistiklösningar när man är långt hemifrån. En annan av mina slutsatser är att när man är utomlands så ska många beslut helst fattas på plats i operationsområdet och inte i Stockholm, säger Per Skoglund.

Enligt studien kan logistik och inköp i fredsfrämjande insatser faktiskt bidra till fredsutvecklingsprocessen och återuppbyggnaden av ett krigsdrabbat land.

Vad betyder egentligen ordet försvarslogistik?

Inom försvarsbranschen finns det en lång rad begrepp och förkortningar som inte alltid är lätta att förstå. Ett sånt ord är försvarslogistik. Hur skiljer sig den från "vanlig" logistik eller från militär logistik?

– Försvarslogistik är allt det som behövs för att kunna göra en militär insats. Fordon, vapen, transporter, information, underhåll, lagerhållning, kommunikationssystem, administrativ service och soldatens personliga utrustning. Försvarslogistik är alltså materiel och tjänster tillsammans i ett flöde från leverantör till kund. Försvarslogistik är däremot inte att utföra och planera militära operationer, säger Per Skoglund.

Logistik har varit ett centralt begrepp inom försvarsområdet länge, enligt Per Skoglund:

– Redan vid mitten av 1800-talet blev det en egen disciplin och under andra världskriget insåg man att det var en framgångsfaktor för att lyckas med en militär insats. Inte förrän på 50-talet började man prata om logistik som en del av den civila marknadsekonomin och då främst transporter och lagerhållning, avslutar Per Skoglund.


Den som är intresserad att läsa mer kan ladda ner Pers avhandling.


Tipsa om sidan

Fyll i formuläret för att skicka en länk till den här sidan.

Fält markerade med * är obligatoriska.


* Fältet är obligatoriskt

Publicerad: 2012-11-30 14:42. Uppdaterad: 2012-11-30 14:53. Ansvarig: Visa e-postadress.