Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av FMV:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

På fmv.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från fmv.se används. Läs mer om kakor och hur de används på fmv.se.

Prenumerera

Här är du nu:

Start / Nyheter / Nyhetsarkiv / Nyheter 2012 / FMV och Försvarsmakten lämnar …

FMV och Försvarsmakten lämnar gemensam redovisning till regeringen

Hoppa till nyhetslistan

Foto: Försvarmakten.Foto: Försvarmakten.

FMV och Försvarsmakten har på regeringens uppdrag arbetat fram en gemensam rapport om vilka verksamheter inom försvarslogistiken som kan föras över till FMV. Hänsyn har tagits till insatsnära verksamheter som av olika skäl bör finnas kvar i Försvarsmakten. Nu ska regering och riksdag fatta beslut om genomförandet.

Målet för omdaningen av försvarslogistiken är att effektivisera verksamheten och minska kostnaderna. Försvarslogistik-verksamheter från Försvarsmakten överförs till FMV. Verksamheterna ska sedan prövas om de ska outsourcas eller stanna kvar i statlig regi.

Tomas Salzmann är ansvarig för logistikomdaningen

Tomas Salzmann ska på FMV ansvara för de delar av Försvarsmakten som kommer att föras över till FMVTomas Salzmann.

- FMV:s uppgift är att förse Försvarsmakten med försörjningslösningar och vapensystem. Det är på så sätt FMV bidrar till att skapa försvarsförmåga. I den nya verksamheten vid FMV kommer tjänster inom verkstads- och underhållstjänster och logistik bli kärnan, säger Tomas Salzmann.

Tomas Salzmann- Vi på FMV välkomnar alla nya medarbetare. Det är en stor förändring som ska genomföras, inte minst för alla de personer som arbetar i berörda verksamheter. Vi på FMV kommer att samarbeta med Försvarsmakten och anstränga oss att vara så tydliga och öppna vi kan med information till de framtida arbetskamraterna.

- Jag ser fram emot att ta mig an uppdraget att ansvara för FMV:s del av de besparingar på logistikområdet som regeringen efterfrågar. Vi ska pröva olika vägar. En del är att se om det är möjligt att outsourca verksamheter till industrin, där vi vet att det finns intresserade aktörer, avslutar Tomas Salzmann.

Svårt och komplext arbete

Den rapport som nu lämnats till regeringen är gemensam för de två myndigheterna. Tio arbetsgrupper har sedan i november jobbat intensivt med att genomlysa och analysera de olika tjänsteområdena och tvärfrågor som ekonomi och personalfrågor.

Diskussionerna har handlat om att ta sig fram till de bästa gemensamma lösningarna. Arbetet har sedan gått vidare till en samverkansgrupp som gjort avdömningar och formulerat den gemensamma rapporten som respektive myndighetsledning godkänt.

Rapporten är tydlig i sina förslag och också tydlig i sina avgränsningar. Hänsyn har tagits till verksamheter som av Försvarsmakten bedömts som insatsnära.

Det har varit ett komplext arbete med många svåra gränsytor att ta hänsyn till. Dessutom har sådant som beräkningar av omställningskostnader samt hur verksamhetens systemstöd ska hanteras mellan myndigheterna ingått i arbetet. I planen finns också definierat vilka författningstexter och formuleringar i respektive myndighetsinstruktion som måste förändras med en annan ansvarsfördelning.

Idag har FMV och Försvarsmakten överlämnat sin redovisning om omdaningen av försvarslogistiken till regeringen. Uppdraget är ett första steg i realisering av det förslag som Försvarsstrukturutredningen FSU presenterade i april 2011.

För att verksamhetsövergångar ska kunna ske 1 januari 2013 behöver ett ställningstagande ske före sommaren.

Överföring av verksamhet till FMV

FMV:s och Försvarsmaktens förslag om verksamheter ur dagens FMLOG som överförs till FMV är i korthet:

  • Stora delar av verksamheten inom Försvarsmaktens Servicekontor FM Sek, utom expedition- och arkivverksamheten. Några tjänster inom reseverksamheten liksom några inom ekonomiredovisningen föreslås också stanna i Försvarsmakten
  • En tredjedel av Försörjningsenheten FörsE, utom de delar som av Försvarsmakten bedömts vara insatsnära så som Service SeC, Servicepunkter SeP, Joint Service Support JSS och delar av Transportkontoret
  • Verksamheten inom Upphandlingsenheten UpphE, utom försäljning och uthyrning
  • Större delen av verksamheten inom Markverkstadsenheten MvE
  • Verksamheten inom Marinverkstaden MarinV och Flygverkstäderna FlygV
  • Delar av FMLOG Stab

Totalt rör det sig om cirka 1 500 årsarbetskrafter av totalt 3 300 som föreslås överföras till FMV.

Systemförvaltningsenheten SFE stannar kvar i Försvarsmakten liksom Ledningsteknikenheten LedTekE. 

Läs Redovisning av regeringsuppdrag (Fö2008/3334/MFU, Fö2011/613/MFU). Länk öppnas i nytt fönster (pdf).

Läs Försvarets materielverks redovisning enligt regeringsbelut (Fö2008/3334/MFU, Fö2011/613/MFU). Länk öppnas i nytt fönster (pdf)

 


Tipsa om sidan

Fyll i formuläret för att skicka en länk till den här sidan.

Fält markerade med * är obligatoriska.


* Fältet är obligatoriskt

Publicerad: 2012-03-01 11:16. Uppdaterad: 2012-03-01 13:41. Ansvarig: Visa e-postadress.