Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av FMV:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

På fmv.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från fmv.se används. Läs mer om kakor och hur de används på fmv.se.

Prenumerera

Här är du nu:

Start / Nyheter / Nyhetsarkiv / Nyheter 2012 / Ny målrobot för mer realistisk…

Ny målrobot för mer realistiska övningar

Hoppa till nyhetslistan

Målroboten BQM167A från Composite Engineering Inc.Det nya målrobotsystemet ger möjlighet till högre maxfart, bättre maximal svängförmåga och högre maxhöjd. Det matchar dagens materiel bättre ur teknisk och taktisk synvinkel.

För att möta behovet att kunna testa och öva mot realistiska luftmål har FMV upphandlat ett nytt system med målrobotar. Vi får den mest avancerade typen av målrobot i Europa, det är bra för det svenska försvaret och ökar också våra möjligheter att sälja tjänster till andra. Det konstaterar FMV:s projektledare Thomas Gustafsson.

Stridspiloter, luftvärnet och marinen har behov att öva mot luftmål under så verkliga förhållanden som möjligt. Försvarsindustrin har också ett behov att testa olika vapensystem mot realistiska luftmål. Här kommer FMV:s nya målrobotar in i bilden.

Behovet av ett nytt målrobotsystem har vuxit fram successivt. Dels för att det tillgängliga antalet robotar börjar bli för litet och dels för att nya krav på prestanda och egenskaper har efterfrågats från kunder vid FMV:s provplats i Vidsel, där målrobotarna används.

Hälften av kunderna vid provplatsen i Vidsel utgörs av svenska Försvarsmakten och FMV:s utprovning av Försvarsmaktens materiel. Den andra halvan av beläggningen säljs till svensk och utländsk industri och utländsk försvarsmakt.
Thomas Gustafsson, teknisk chef FMV T&E

- Det nya målrobotsystemet ger möjlighet till högre maxfart, bättre maximal svängförmåga och högre maxhöjd. Andra väsentliga skillnader är att systemet är helt mobilt, det kan alltså förflyttas till andra provplatser. Två målrobotar kan också verka i luften samtidigt. Det gör att vi bättre kan matcha dagens materiel tekniskt och taktiskt, säger projektledaren Thomas Gustafsson.

Grundliga studier och upphandling i konkurrens

Studier av tillgängliga målrobotsystem på marknaden, framtidens efterfrågan från kunder och kostnadsaspekter gav resultatet att det mest kostnadseffektiva och lämpliga sättet att operera systemet på var att FMV:s enhet Test och evaluering håller i driften. Alternativet i studien var att en extern aktör ansvarade för detta.

Efter en konkurrensupphandling tecknade FMV i juni ett avtal med det amerikanska företaget Composite Engineering Inc. avseende målrobotsystemet BQM167i.

Kontraktet omfattar både materiel och tjänster:

  • åtta målrobotar med tillhörande markkontrollsystem
  • boosterraketer
  • startramper och basmateriel
  • utbildning
  • stöd vid etablering på provplats Vidsel
  • teknisk support under många år framöver.

Certifiering, utbildning och leverans

Under det kommande året kommer FMV i samverkan med Flyginspektionen att genomföra nödvändiga aktiviteter för att få systemet certifierat enligt Regler för militär luftfart. En omfattande utbildning kommer även att genomföras för att personalen vid T&E, tekniskt och operativt, ska kunna hantera och ansvara för systemet.

Målrobotsystemet beräknas vara operativt i oktober 2013. Det gamla och nya systemet kommer att drivas parallellt med en successiv avveckling av det gamla till 2016.

Målrobot BQM167iFakta:

En målrobot startar från en ramp och använder en utanpå monterad boosterraket, som komplement till jetmotorn, för att snabbt nå flygbar fart. Varje målrobot kostar cirka 5 miljoner kronor därför sker skjutning normalt mot släpmål som bogseras i en lång lina.

Målroboten kan då användas många gånger. Ibland finns krav på att målet ska uppträda på ett mer avancerat sätt vilket sker genom att man tillåter skjutning direkt mot själva målroboten. Efter genomförd flygning landas målroboten med fallskärm.

FMV:s provplats Vidsel har sedan starten 1958 opererat en rad olika system som mål för jaktrobotar vid skjutning från flygplan och för luftvärnsrobotar vid skjutning från marken.

Dagens målrobotsystem, RB06B, köptes 1986 från Raytheon i USA och föregicks av en A-version som köptes 1977. Exempel på prestanda: maxfart M 0.8, max svängförmåga 6g och maxhöjd 12000 meter.

BQM167A är sedan några år tillbaka det målrobotsystem som används av det amerikanska flygvapnet. Målroboten finns även i en internationell variant kallad BQM167i, som efter viss anpassning och komplettering avseende yttre last och ett par släpmål är den variant som kommer att levereras till provplats Vidsel.

Viktiga skillnader mot RB06B är bl.a. högre maxfart (M0.9), bättre maximal svängförmåga (9g) och högre maxhöjd (15000m). Förmåga att dra släpmål och bära extern last motsvarar förmågan hos dagens RB06B.


Tipsa om sidan

Fyll i formuläret för att skicka en länk till den här sidan.

Fält markerade med * är obligatoriska.


* Fältet är obligatoriskt

Publicerad: 2012-07-06 11:29. Uppdaterad: 2012-07-06 13:23. Ansvarig: Visa e-postadress.