Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av FMV:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

På fmv.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från fmv.se används. Läs mer om kakor och hur de används på fmv.se.

Prenumerera

Här är du nu:

Start / Nyheter / Nyhetsarkiv / Nyheter 2013 / "Bästa lastbilarna till bästa …

"Bästa lastbilarna till bästa priset”

Hoppa till nyhetslistan

Anders Carell, chef för AK Mark Anders Carell, chef för AK Mark.

Anders Carell, chef för AK Mark och ansvarig för upphandlingen av tunga lastfordon, reder ut turerna kring den uppmärksammade upphandlingen av lastbilar som Sverige gör tillsammans med Norge.

Upphandlingen av tunga lastbilar genomförs i samarbete med Norge och Forsvarets Logistikkorganisasjon, FLO. Varför?

- Sedan många år tillbaka är det ett angeläget försvars- och säkerhetspolitiskt intresse att det sker internationell samverkan inom försvarsområdet. Syftet är främst att kunna behålla och utveckla operativ effekt i tider av minskade ekonomiska ramar.  Inom det nordiska samarbetet, NORDEFCO, försöker man kontinuerligt hitta samarbetsområden som är till nytta för de nordiska länderna.

I lastbilsfallet ansvarar Norge för upphandlingen. Är det vanligt att göra så?

-  Vid samanskaffning med annan nation finns sedan lång tid en internationell praxis att ett land väljs ut som så kallad ”lead-nation”. Landet ansvarar då för den gemensamma upphandlingen men samarbetslandet kan bidra med resurser. Upphandlingen sker enligt lagstiftningen i det land som är kommersiellt ansvarig för upphandlingen. Därefter förutsätts det ansvariga landet sköta upphandlingen på bästa sätt med tillämpning av sitt lands regler.

- I aktuellt regeringsbeslut, som fattades 2010, hänvisar man till det bifogade projektavtalet där det tydligt framgår att Norge ska ha lead samt att det norska regelverket - Anskaffningsreglemente för Försvarsmakten (ARF) - ska gälla. Regeringsbeslutet är baserat på en hemställan från FMV där samråd inhämtats från andra relevanta myndigheter.

Vad ser du för problem med att låta ett annat land vara lead?

- Då man använder ett annat lands regelverk finner man att allt inte genomförs på det sätt som det skulle gjort i Sverige. Grundprinciperna är de samma, men vissa moment skiljer. Det är till exempel i det norska regelverket tillåtet att förhandla  förutsättningar under processens gång på ett annat sätt än vi i Sverige gör i en konkurrensutsatt upphandling.

- Vidare krävs det att Sverige på goda grunder kan hävda det finns skäl för att göra undantag från Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). I detta fall bedömde vi att det fanns starka försvars- och säkerhetspolitiska skäl inom ramen för det nordiska samarbetet att göra upphandlingen tillsammans med Norge.

Den 18 december 2013 skulle du och din motsvarighet på FLO, tillsammans ha skrivit på ett kontrakt på ett ramavtal med tyska lastbilstillverkaren RMMV. Varför blir det inte så?

-  Därför att en av leverantörerna i upphandlingen, Scania, överklagade upphandlingen förra veckan. Trots att överklagan är tillbakadragen vill vi och vår uppdragsgivare, regeringen, säkerställa att allt har skett formellt riktigt. Bland annat ska Konkurrensverket granska upphandlingen. Då offertens giltighet är förlängd till 31 januari 2014 är det inte så bråttom att teckna kontrakt.

Överklagade Scania för att det är en dåligt gjord upphandling?

- Nej, som vi ser det är det en formellt riktig upphandling enligt det norska regelverket. Upphandlingen ger både norska och svenska försvaret lastbilar med bästa förmågan till det bästa priset, och genom att båda länderna köper samma system skapas förutsättningar för en kostnadseffektiv drift, eftersom vi kan dela på mycket av underhållsfunktionerna.

- Vi bedömer att det snarare var rätten att göra undantag från den svenska lagstiftningen som Scania ville pröva.

Var det fel att göra undantag från LOU?

- Inte enligt vår bedömning. Men upphandlingsområdet i allmänhet och försvarsupphandling i synnerhet tillhör ett av de mer komplexa områdena i EU-systemet och vi har haft en rättsutveckling som hela tiden är i rörelse.

I medierna har det väckts kritik emot att RMMV, som rodde hem det ännu inte påskrivna kontraktet, höjde budet i slutet av upphandlingen med 1,5 miljarder kronor. Så kan man väl inte göra?

- Enligt det norska regelverket finns ett större förhandlingsutrymme under processens gång. Det som har skett är att man har förhandlat in nya varianter. Denna förändrade leverantörslösning har helt naturligt en prislapp. Det är alltså inte så att en och samma konfiguration plötsligt blivit dyrare. Dessutom visade resultat från utvärderingen att RMMV var billigare än konkurrenterna trots denna ”prishöjning”.

I höstas slutade en person på Försvarsmakten och började jobba just RMMV. Har han på något sätt påverkat resultatet av upphandlingen?

- Nej. För det första är det inte RMMV han jobbar på utan Rheinmetall Nordic AS. Personen har haft en viss insyn eftersom han jobbat på Högkvarterets Arméproduktionsavdelning, en avdelning som handlägger de tekniska, taktiska och ekonomiska målsättningarna, TTEM. I TTEM fastställs vilka förmågekrav som lastbilarna ska nå upp till. Han har inte varit inblandad i framtagande av upphandlingsunderlag, anbudsinfordran, utvärderingsmodell, utvärdering, förhandlingar eller, slutligen, val av leverantör. Dessutom har ju upphandlingsprocessen i detta fall skötts av norska FLO. Beslutet att tilldela RMMV kontraktet togs av en gemensam norsk-svensk styrgrupp, och i denna ingick han inte.

Vad är den här upphandlingen egentligen värd? Siffror runt 20 miljarder har nämnts i tidningarna.

-  Nu ska man komma ihåg att det handlar om ett ramavtal. Ramavtalet i sig kostar noll (0) kronor. Ramavtalet ger Norge och Sverige förutsättningar och möjligheter att avropa ett stort antal varianter av lastbilar efter behov. Bredden på varianter är stor, från enklare militäranpassade fordon till mycket tunga och beväpnade specialvarianter. Om Sverige väljer att avropa allt som ryms inom ramavtalet under de 12 år som avtalet maximalt skulle vara giltigt skulle det för svensk del hamna på mellan 7,4- 9,9 miljarder kronor, inklusive utvecklings- och driftkostnader under 30 år.

Blir det alltid dyrt och krångligt när man upphandlar materiel tillsammans med andra nationer?

-  Nej, internationella materielsamarbeten innebär visserligen alltid risk för friktioner och förseningar, men i slutändan finns det mer att vinna än att förlora på att samarbeta.  Möjlighet till att dela på kostnader är den överordnade fördelen.  Vi får inte glömma bort att det finns många exempel på lyckade samarbeten. Artillerigranaten Excalibur och jaktroboten IRIS-T är några sådana.

Kommer Försvarsmakten att få sina lastbilar i tid?

- Det är målsättningen.


Tipsa om sidan

Fyll i formuläret för att skicka en länk till den här sidan.

Fält markerade med * är obligatoriska.


* Fältet är obligatoriskt

Publicerad: 2013-12-18 11:37. Uppdaterad: 2013-12-18 13:07. Ansvarig: Visa e-postadress.