Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av FMV:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

På fmv.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från fmv.se används. Läs mer om kakor och hur de används på fmv.se.

Prenumerera

Här är du nu:

Start / Nyheter / Nyhetsarkiv / Nyheter 2013 / Så leder FMV jätteprojektet Gr…

Så leder FMV jätteprojektet Gripen

Hoppa till nyhetslistan

Dan Averstad leder arbetet med Gripen vid FMVHan har varit affärsdirektör och förhandlingsledare vid FMV. Nu leder Dan Averstad arbetet med jätteprojektet Gripen vid FMV. Foto: Ola Jacobsen.

Det har kallats Sveriges största industriprojekt och kommer under de kommande 13 åren omsätta drygt 47 miljarder kronor. Satsningen på Gripen E förlänger livstiden för systemet bortom år 2040.

Som direktör för Gripenprogrammet leder Dan Averstad de över 110 personer som arbetar med Gripen dagligen på FMV.

– Förutom att vara ett projekt som omsätter mycket pengar är det också ett viktigt projekt för Försvarsmakten, utifrån de operativa behov som man ser framför sig. Utveckling av Gripen E är det som lyfter Gripensystemet och säkerställer en operativ användbarhet bortom 2040. Projektet är en förutsättning för att Gripen ska kunna fortsätta att vara ryggraden i Flygvapnet och det svenska försvaret, säger Dan Averstad.

Med bakgrund som affärsdirektör och förhandlingsledare på FMV är han väl förberedd för att ta sig an jätteprojektet.

Balans mellan tid, kostnad och prestanda

– FMV:s uppgift är att se till att projektet håller tid, kostnad och prestanda. Eftersom Gripen E ska vara i drift bortåt 20 år så ligger vårt fokus även på att driva utvecklingen mot en kostnadseffektiv lösning i det som vi kallar vidmakthållandefasen, alltså under den långa period som flygplanen kommer att användas av Försvarsmakten. Vi ser till kostnaderna under hela livslängden och inte bara för utveckling och anskaffning, därför arbetar vi för att få så låga kostnader för helheten som möjligt, säger Dan Averstad.

Förutom budgeten är Gripen E-projektet även ovanligt på det sättet att det har två kunder. Sverige köper utveckling av Gripen E och både Sverige och Schweiz planerar att köpa de serieproducerade flygplanen.

– För oss gäller det att förstå den nya kundens förutsättningar, processer och hur de jobbar med sina leverantörer. Båda kunderna ska vara nöjda och systemet ska vara säkert i båda miljöerna.

Helhetsperspektiv

– Det är väldigt många perspektiv som vi måste ta hänsyn till och vårda. Industrin har delvis andra drivkrafter än vi. Vi måste jobba tillsammans och ta hänsyn till alla aspekter och till helheten i ett livscykelperspektiv. Vi kan påverka, inte bara så att systemet uppfyller de operativa kraven, utan också att systemet som helhet blir kostnadseffektivt.

Ett sätt att göra det är att se till att det finns möjligheter till konkurrens på delsystemnivå.

– Genom hela projektet kommer vi väga prestanda, pris, livscykelkostnader och utvecklingspotential. Gripensystemet ska leva länge, så det är viktigt att det går att utveckla vidare på ett kostnadseffektivt sätt efterhand.

Från kravspec till upphandling

Efter att Försvarsmakten tydliggjort sina operativa behov, kravställningar och tidsram är FMV:s uppgift att omsätta det till något upphandlingsbart, så att industrin förstår vad som behöver åstadkommas.

– Tidigare har vi på FMV ofta specificerat ner i minsta detalj, men idag försöker vi överföra större frihet till industrin genom att tydliggöra vilka krav som gäller på funktionell nivå. På det sättet har vi kunnat minska kostnaderna utan att göra avkall på funktionella krav.

Idag arbetar omkring 110 personer med Gripenprogrammet på FMV. Den första versionen, Gripen A/B, avvecklas inom kort. Gripen C/D är den version som Försvarsmakten opererar idag och versionen kommer att fortsätta att utgöra ryggraden i det svenska flygvapnet till 2026, då hela Gripen E-systemet ska vara levererat.

– Även om vi drar igång utvecklingsarbetet med Gripen E nu kommer arbetet med vidmakthållande och införandet av beställda uppgraderingar av Gripen C/D att utgöra en viktig del av vår verksamhet inom Gripenprogrammet på FMV. Systemet ska användas i 15 år till i Sverige och även av de andra länderna som köpt Gripen, Thailand, Tjeckien, Ungern och Sydafrika.

Många parallella processer

Rent konkret innebär Gripen E-projektet nu mycket planering och koordinering för FMV:s personal. Många parallella processer på olika ställen måste fungera tillsammans och leverera på rätt nivå i rätt tid. Det betyder många möten, både i verkligheten och i form av videokonferenser. Till det kommer arbetet med värdering av milstolparna. Går utvecklingen enligt plan? Är något försenat? Ligger leveransen på rätt nivå? Ska leverantören få fullt betalt?

Gripen E-projektet handlar inte bara om flygplanet utan lika mycket om det som är runt omkring. Utbildningsutrustning, simulatorer, flygplanets stödsystem, utbildning, hur flygplanet ska hanteras på marken.

– Det är den samlade kompetensen som garanterar att det blir ett lyckat projekt och att resultatet blir en bra lösning för såväl det svenska som det schweiziska flygvapnet. I det här läget arbetar vi nära Försvarsmakten medan vi håller Schweiz underrättade. De beställer ju inte någon utveckling, utan kommer in mer aktivt när de har beställt serieproduktion, säger Dan Averstad.

Fakta, Gripen E

14 februari 2013

Ramavtal tecknas med Saab rörande utveckling och serieproduktion av Gripen E till ett värde av 47,2 miljarder kronor. FMV gör en första utvecklingsbeställning på 2,5 miljarder kronor för verksamhet under 2013–2014.

22 mars 2013

FMV gör en andra utvecklingsbeställning på 10,7 miljarder kronor för verksamhet under perioden 2015–2023.

2013–2014

Resterande beställningar inom avtalet förväntas. Modifiering av 60 stycken Gripen C till Gripen E med tillhörande stödsystem till Sverige. Beställning av 22 nyproducerade Gripen E med tillhörande utrustning till Schweiz, om beslut fattas att anskaffa Gripen E.

2018

Planerad första serieleverans av Gripen E till Sverige och till Schweiz.

2023–2026

Försvarsmakten växlar över från Gripen C/D till Gripen E.


Tipsa om sidan

Fyll i formuläret för att skicka en länk till den här sidan.

Fält markerade med * är obligatoriska.


* Fältet är obligatoriskt

Publicerad: 2013-04-22 13:46. Uppdaterad: 2013-04-22 14:15. Ansvarig: Visa e-postadress.