Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av FMV:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

På fmv.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från fmv.se används. Läs mer om kakor och hur de används på fmv.se.

Prenumerera

Här är du nu:

Start / Nyheter / Nyhetsarkiv / Nyheter 2014 / Dolda hot

Dolda hot

Hoppa till nyhetslistan

Fartygens rörelsemönster på dataskärm

Övervakningskameror, radar och sateliter levererar mängder med information. Att ur denna flod av data kunna se om något avviker, att upptäcka handlingsmönster som pekar på att något icke önskvärt håller på att hända, det var målet för ett FMV-projekt för sjöövervakning.

Terrorism och andra krissituationer kan ha ovanliga handlingsmönster. Förmågan att upptäcka dessa tecken på potentiella hot är efterfrågad. FMV har inom ramen för ett forsknings- och teknologiutvecklingsuppdrag (FoT) jobbat med den här problematiken.

Ingemar Kjölander, som var projektledare, berättar att uppdraget gick ut på att ta fram och förfina ett experimentsystem för sjö-övervakning, SDS, (Situation Detection Service).

- Grunden för det här systemet för sammanställning av fartygsrörelser togs fram av tidigare FoT-uppdrag. Nu gällde jobbet att bland annat förfina algoritmer för att upptäcka avvikelser.

Ingemar KjölanderAvvikelser från normalläge

SDS-systemet får sina underlag från radar, kameror och transpondrar på fartygen. Ingemar Kjölander berättar att systemet lär sig ett normalläge genom att spela in alla fartygsrörelser under en viss tid. Fartyg som rör sig utanför detta mönster upptäcks.

- De inspelade normallägena är den ena sidan av systemet, den andra är en så kallad regeleditor. Där kan man bestämma vad som ska betraktas som en avvikelse. Det kan vara för hög eller låg fart, att ett fartyg befinner sig i ett visst område eller utanför ett område, exempelvis en farled, säger Ingemar Kjölander.

Finns det ett behov av den här förmågan att hitta avvikelser? Ja, både den svenska försvarsmakten och den civila krishanteringen efterfrågar en typ av verktyg som kan urskilja det som avviker från en normalbild. Målet är förstås att upptäcka något på ett tidigt stadium så att man kan avstyra ett eventuellt hot.

Olovligt fiske och piratverksamhet kan vara bakgrunden till ett onormalat beteendet på sjön. Det kan också vara problem med fartyget eller dess besättning. Det är sådant som landets sjöcentraler vill kunna upptäcka för att sedan sätta in rätt åtgärd.

- Genom att sätta upp mer avancerade regler för avvikelser kan man exempelvis få larm när två fartyg som utgår från var sin hamn möts ute till havs för att sedan gå tillbaka till respektive hamn. Det kan tyda på smuggling, säger Ingemar Kjölander.

Fartygsrörelser i Östersjön på dataskärmExperimentsystem med potential

Efter visningar och demonstrationer vid Försvarsmaktens utvecklingscentrum i Enköping konstaterade projektledaren Ingemar Kjölander att experimentsystemet SDS levererade de förväntade resultaten.

- I första versionen blev det för många larm. När vi införde ställbara parametrar för egenskaper och beteenden hos fartygen minskade antalet larm samtidigt som operatören fick lättare att se orsaken till larmen.

Slutsatsen som forsknings- och teknologiuppdraget SDS drog var att algoritmerna fungerar och att det går att bygga system för att upptäcka avvikelser. Något som bekräftas av att leverantören Saab redan har skapat produkter där metoderna och algoritmerna ingår.

Förutom Försvarsmakten och landets sjöbevakningscentraler är det Kustbevakningen, Polisen och Tullverket som är möjliga användare av den här funktionaliteten i Sverige.


Tipsa om sidan

Fyll i formuläret för att skicka en länk till den här sidan.

Fält markerade med * är obligatoriska.


* Fältet är obligatoriskt

Publicerad: 2014-08-27 15:11. Uppdaterad: 2014-08-27 16:19. Ansvarig: Visa e-postadress.