Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av FMV:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

På fmv.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från fmv.se används. Läs mer om kakor och hur de används på fmv.se.

Prenumerera

Här är du nu:

Start / Nyheter / Nyhetsarkiv / Nyheter 2014 / Skräddartjänster på distans

Skräddartjänster på distans

Hoppa till nyhetslistan

I några extremfall har kostnaden för transporten högre än själva skrädderijobbet, men totalt sett står transportkostnaderna för knappt 22 procent av tjänsten.I några extremfall har kostnaden för transporten varit högre än själva skrädderijobbet, men totalt sett står transportkostnaderna för knappt 22 procent av tjänsten.

FMV:s avtal för skrädderitjänster åt Försvarsmakten synliggör kostnader och beställningsmönster. På så sätt har vi skapat förutsättningar för att genom ett ändrat beteende spara kostnader på sikt. Det säger Carina Säfvenberg, upphandlare på FMV.

På invasionsförsvarets dagar fanns det skräddare på förråden runt om i landet. De volymerna på skrädderitjänster finns inte längre och det gör det olönsamt att ha egen personal för detta. Men fortfarande erbjuder Försvarsmakten fast anställd personal skrädderitjänster för justering av uniformer enligt Försvarsmaktens Uniformsbestämmelser (UniBest).

De tjänsterna utfördes tidigare av externa leverantörer som upphandlats lokalt. Men sedan ett halvår tillbaka har ett nytt avtal varit i drift. Ett avtal där 18 av 21 områden betjänas av en leverantör. Det har lett till en diskussion om dyra transporter.

Transportkostnaden bara 22 procent

I några extremfall har kostnaden för transporten fram och tillbaka varit högre än själva skrädderijobbet. Det har inte varit populärt. Men Carina Säfvenberg, som är upphandlare på FMV och den som ansvarade för upphandlingen av skrädderitjänsten med tillhörande transportlösning, konstaterar att under det första halvåret som avtalet har varit igång så står transportkostnaderna för knappt 22 procent av tjänsten. Det visar att det är en helhetslösning som fungerar, menar hon.

- Jag kan förstå upprördheten i specialfallet, men i en upphandling av den här karaktären är det inte proportionerligt att ställa krav på lokal närvaro då det skulle strida mot upphandlings-principerna om likabehandling och icke diskriminering. Det är pris och leveransförmåga av de kravställda tjänsterna som ska beaktas vid val av leverantör.  

Tydligare kostnader och statistik

Tidigare låg kostnad och budget centralt på Materielkontoret, nu är det förbanden själva som ska betala och budgetera. Då blir kostnaden väldigt tydlig för användarna. I de tidigare ramavtalen var priserna inte specificerade vilket innebar att exempelvis transportkostnaden var inbakat i priset och inte gick att särredovisa.

De nya ramavtalen gör att Försvarsmakten får bättre uppföljning genom att skrädderitjänsterna och transportkostnaderna nu särredovisas. Det är också möjligt att hämta statistik från leverantören om hur många kravspeglar som sytts på, hur många märken som tagit bort, vikter på godset, antalet hämtningar och lämningar per ort med mera.  

- Förbanden har nu goda möjligheter att styra om sitt beteende för att få så låga kostnader som möjligt. Till exempel kan man samla ihop beställningar till färre hämtningar, säger Carina Säfvenberg.

Helhetsbild leder till bättre affär på sikt

I ramavtalen finns även möjligheten för Försvarsmakten att välja att själva sköta transporten av uniformsmaterielen vid varje avrop, och på så sätt påverka kostnaden. De måste alltså inte använda sig av leverantörens transportlösning, det är en service som finns i ramavtalen eftersom det i dagsläget inte finns några egna transportavtal eller transportlösningar.

- Vårt uppdrag var att skapa en helhetslösning med likartat tjänsteutbud för alla förband vilket jag tycker att vi har lyckats med totalt sett.     

Carina efterlyser synpunkter på hur tjänsten kan förbättras. För hon menar att det är användarnas behov, tillsammans ekonomin sett ur hela Försvarsmaktens perspektiv, som ska styra.

- Vi tycker att det är bra att bli synade då alla våra avtal ska tåla en granskning. En granskning ger oss möjlighet att förbättra men den måste ske ur ett helhetsperspektiv.

- Efter det första året kommer man att se beteenden och inköpsmönster som det går att dra slutsatser ifrån. Den bilden har man inte haft tidigare på grund av de lokala lösningarna. Den grund vi lagt med avtalet kommer att leda till en ännu bättre affär på sikt.

Fakta

Vid upphandlingen av skrädderitjänster lade FMV:s upphandlare speciell vikt vid att:

  • alla företag, oavsett storlek och geografisk placering, skulle ha chansen att komma in med anbud och behandlas på samma sätt 
  • öppna upp så att små, medelstora samt stora företag skulle ha samma förut-sättningar, genom att dela upp upphandlingen i delområden (upptagningsområden) skapade utifrån Försvarsmaktens lokalisering runt om i landet. En leverantör kunde sedan välja att lämna anbud på ett eller flera delområden
  • långtgående specificera tjänsterna, för att göra det tydligt vilken affärsrisk och affärsmöjlighet som en leverantör kan förvänta sig. Specificeringen underlättar uppföljningen och förvaltningen av avtalet men gör det också lättare för Försvars-makten att påverka sina kostnader och beställningsmönster
  • Försvarsmaktens Uniformsbestämmelser (UniBest) ska ligga till grund för vilka justeringar som får göras på respektive plagg då dessa ingår i materialsystem och behöver hanteras på särskilt sätt. Varje upptagningsområde anpassades så att det motsvarade vilka kärnförband som finns i närheten och deras behov.
  • avtalet och inköpsmönster, ska leda till bättre möjligheter till uppföljning. 

 


Tipsa om sidan

Fyll i formuläret för att skicka en länk till den här sidan.

Fält markerade med * är obligatoriska.


* Fältet är obligatoriskt

Publicerad: 2014-03-28 10:12. Uppdaterad: 2014-03-28 10:42. Ansvarig: Visa e-postadress.