Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av FMV:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

På fmv.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från fmv.se används. Läs mer om kakor och hur de används på fmv.se.

Prenumerera

Här är du nu:

Start / Nyheter / Nyhetsarkiv / Nyheter 2015 / ”Kvalitetshöjningen är jättehö…

”Kvalitetshöjningen är jättehög”

Hoppa till nyhetslistan

Anders Renman, Roger Flink, Bengt Kleijn och Tony Damström.

Nyligen driftsatte FMV ett digitalt markbibliotek för öppna tekniska publikationer. FMV Bibliotek har hand om driften och ser till att all teknisk dokumentation är uppdaterad och aktuell. – Det sparar både arbetstid och pengar för markverkstäderna, säger Bengt Kleijn, FMV Bibliotek.

FMV:s markverkstäder arbetar med komplicerade materielsystem, där den tekniska dokumentationen är väldigt viktig.

– Det är komplicerade system idag, så vi måste titta i dokumentationen för att kunna utföra våra arbetsuppgifter, säger Roger Flink, FMV Markverkstad.

Tidigare fanns det 20 digitala markbibliotek, ett på varje verkstad. För varje uppdatering av den tekniska dokumentationen skickade FMV Bibliotek ut nya cd-skivor, med applikationer och insticksprogram, till respektive verkstad.

– På varje ställe skulle man hantera dessa cd-skivor. Ofta var det dessutom problem att installera insticksprogrammen på de ordinarie datorerna, säger Bengt Kleijn.

– Det var mycket strultid. Det kunde ta fjorton minuter att komma in i datorn och när man väl kom in stämde inte dokumentationen. Det kom ju skiva på skiva, vilken är det som gäller? Så fick man hålla på att leta. Det gick en minut här, en minut där och plötsligt hade det gått tio minuter. Det strulet kan ju inte kunden betala, utan vi fick lägga den tiden på ett omkostnadskonto, säger Roger Flink.

Allt på ett ställe

På flygverkstäderna, där man arbetar med JAS Gripen, finns sedan länge ett digitalt flygbibliotek.

– Några anställda på markverkstäderna såg det och ställde frågan varför det inte finns något liknande på marksidan, säger Bengt Kleijn.

En arbetsgrupp sattes samman, med deltagare från Arkiv och Bibliotek, IT-avdelningen samt från Ledningsstöd för Förråd, Service och Verkstäder. Med det digitala flygbiblioteket som förebild började man arbetet med det digitala markbiblioteket, men anpassade det efter markverkstädernas önskemål.

I det digitala markbiblioteket samlas all öppen teknisk dokumentation på ett ställe, den är åtkomlig vid den ordinarie arbetsplatsens datorer, och FMV Bibliotek ser till att informationen är aktuell.

– FMV:s Bibliotek är central mottagare av publikationer, vilket innebär att vi per automatik får ett exemplar av alla publikationer som skickas till FMV. Förut fick vi 20 cd-skivor för varje uppdatering i dokumentationen. Vi skickade ut dem till respektive verkstad och så fick de själva installera. Nu har vi avbeställt 19 exemplar och har en enda skiva för hela ledet, säger Bengt Kleijn.

– Nu är det är en del av vårt flöde, när det kommer in en cd-skiva lägger vi in den i det digitala markbiblioteket och arkiverar den gamla informationen. Det fungerar bra, säger Anders Renman, FMV Bibliotek.

Kvalitetshöjning

Förutom den minskade administrationen har avvikelsehanteringen försvunnit nästan helt.

– Allt strul registreras som avvikelser. Men sedan digitala markbiblioteket driftsattes har avvikelserna minskat drastiskt. Folk är väldigt nöjda, säger Roger Flink.

– Kvalitetshöjningen är jättehög. Dessutom följer vi den process som är fastställd i FMV:s verksamhetsledningsmanual. Inget är lämnat åt slumpen, säger Tony Damström, Förråd Service och Verkstäder.

Även ett Digitalt marinbibliotek är under uppbyggnad.  

– Vår vision är att Försvarsmakten och FMV så småningom får ett gemensamt dokumentationssystem, där all öppen teknisk dokumentation för samtliga materielsystem finns elektroniskt, säger Tony Damström.


Tipsa om sidan

Fyll i formuläret för att skicka en länk till den här sidan.

Fält markerade med * är obligatoriska.


* Fältet är obligatoriskt

Publicerad: 2015-05-18 10:57. Uppdaterad: 2015-05-18 11:10. Ansvarig: Visa e-postadress.