Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av FMV:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

På fmv.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från fmv.se används. Läs mer om kakor och hur de används på fmv.se.

Prenumerera

Här är du nu:

Start / Om FMV / Organisation / FMV:s styrelse

FMV:s styrelse

Styrelsen för FMV är ansvarig inför regeringen för FMV:s verksamhet. Styrelsen sammanträder fem gånger per år.

Från och med juli 2019 är

  • Yvonne Gustafsson ordförande

För perioden 1 juli 2019 till och med den 30 juni 2020 har regeringen utsett följande personer till ledamöter:

  • Ledamot och vice ordförande – Susanne Ås Sivborg
  • Ledamot – Anna Nilsson-Ehle
  • Ledamot – Jan Thörnqvist
  • FMV:s generaldirektör, Göran Mårtensson, ingår i styrelsen.

 

Presentation av medlemmarna i styrelsen

 

Ordförande: Yvonne Gustafsson

 

 

Yvonne Gustafsson är ekonom med en lång karriär inom departement och myndigheter. Hon har bland annat varit statssekreterare på UD och Försvarsdepartementet.Under åren 2003 – 2008 var hon generaldirektör för Ekonomistyrningsverket och efter det generaldirektör för Statskontoret 2008 – 2014. Hon har också varit vice ordförande i Finanspolitiska rådet. Idag är Yvonne Gustafsson , förrutom FMV, ordförande i styrelserna för Riksgälden och SIDA.

 

 

 

 

Ledamot och vice ordförande: Susanne Ås Sivborg

Susanne Ås Sivborg är sedan 2018 Generaldirektör för Lantmäteriverket. Hon har tidigare bland annat varit Generaldirektör för Patent- och registreringsverket, Vice President för Global Intellectual Property vid AstraZeneca, ansvarig för Intellectual Property Organisation och för företagets IP-portfölj, vars verksamhet innefattar patent, varumärkesskydd, designskydd, domännamn och upphovsrätt. Susanne har också varit chef för Group Intellectual Property vid Electrolux. Susanne har en Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska högskolan, KTH i Stockholm.

Susanne har även uppdrag som ledamot i KTH, Arbetsgivarverket och Institutet för kvalitetssäkring SIQ. Därutöver är hon chef för den svenska delegationen vid Europeiska patentverkets förvaltningsråd (EPO), chef för den svenska delegationen för varumärken och mönster (design) (OHIM) och ledare för den svenska delegationen vid FN:s immaterialrättsorgans generalförsamling (WIPO). 

FMV generaldirektör: Göran Mårtensson

Göran Mårtensson är sedan den 1:a februari 2016 generaldirektör på Försvarets materielverk FMV. Han har tidigare varit chef för bland annat Artilleriregementet, Kristinehamns garnison och chef för Markstridsskolan i Skövde och Kvarn. Vidare har Göran varit Försvarsmaktens produktionschef och insatschef samt ledamot i Försvarshögskolans styrelse. Göran är också ledamot i Kungliga krigsvetenskapsakademin. 

 

 

 

Ledamot: Anna Nilsson-Ehle

Anna Nilsson-Ehle är sedan 2006 verksamhetschef för SAFER – centrum för fordons- och trafiksäkerhetforskning, Lindholmen Science Park i Göteborg. Hon har tidigare varit anställd vid Volvo och Volvo Personvagnar där hon lett flera projekt/organisationer som kombinerat produkt- och affärsutveckling med nytänkande verksamhetsutveckling. Ett exempel är Volvo Personvagnars första tvärfunktionella "lean" organisation 240-bolaget. Anna har också varit VD för Universeum – Sveriges nationella vetenskapscentrum. Vidare har hon haft styrelseposter i Outokumpu, Chalmersstiftelsen, Svensk Bilprovning AB och Rymdstyrelsen. Anna är ledamot i Rymdstyrelsen, Svensk Bilprovning AB och NTF Väst.

Anna är Civilingenjör i teknisk fysik vid Chalmers tekniska högskola. År 2002 utsågs hon till hedersdoktor vid Kungliga Tekniska högskolan och invaldes år 2004 som ledamot av ingenjörsvetenskapakademin.

Ledamot; Jan Thörnqvist

Viceamiral Jan Thörnqvist är sedan april 2016 Försvarsmaktens insatschef. I Försvarsmakten har han bland annat varit Marininspektör och Marinchef samt tillika Försvarsmaktens huvudman för Counter IED. Han har också varit sjöstyrkechef för EUNAVFOR i operation ATALANTA, marinbaschef, flottiljchef för 4.sjöstridsflottiljen, chef för förbandsutvecklingsprocessen i Försvarsmaktens högkvarter, stabschef vid provturskommando för korvett av Visbyklass och fartygs- och divisionschef vid röjdykar- och minröjningsdivision i marinen. Jan har varit styrelseledamot i Sjöfartsverkets styrelse.

Jan har i uppdrag att vara ledamot i Försvarsmaktsledningen, i Krigsvetenskaps-akademin och i Kungliga Örlogsmannasällskapet.

 

Ledamöter från personalorganisationerna:

  • Ordförande SEKO Peter Andersson
  • Ordförande Officersförbundet Gunnar Hansen
  • Ordförande Försvarsförbundet Christer Bringemark
  • Ordförande SACO Stefan Hållander

 

 Tipsa om sidan

Fyll i formuläret för att skicka en länk till den här sidan.

Fält markerade med * är obligatoriska.


* Fältet är obligatoriskt

Publicerad: 2011-09-15 10:21. Uppdaterad: 2019-09-01 22:41. Ansvarig: Visa e-postadress.