Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av FMV:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

På fmv.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från fmv.se används. Läs mer om kakor och hur de används på fmv.se.

RSS:Prenumerera

Här är du nu:

Start / Verksamhet / CSEC - Sveriges Certifieringso… / CSEC:s nyheter / Ändringar i Sveriges Certifier…

Ändringar i Sveriges Certifieringsordning för IT-säkerhet

Hoppa till nyhetslistan

Sveriges certifieringsordning för IT-säkerhet har fastställts i en ny utgåva. Den nya utgåvan gäller från 2014-12-02. Nedan beskrivs de viktigaste ändringarna i den nya utgåvan:

SP-001 Certification and Evaluation Scheme - Scheme Overview:

  • Ändringar i avsnittet om klagomål och överklaganden. Certifieringsorganet hanterar inte längre konflikter (disputes) mellan certifieringsordningens intressenter.
  • Skrivningen om att Certifiering är ett formellt godkännande av en produkt är borttagen.

SP-002 Evaluation and Certification:

  • Tydliggjort att certifierarna normalt inte medverkar under besök vid testning (Testing) eller platsbesök (Site visit) vid certifieringar på EAL 1 eller 2.
  • Tydliggjort att det är evaluerarnas ansvar att analysera vilka stöddokument (Supporting Documents) inom CCRA eller SOGIS som är tillämpliga vid evalueringen, samt hur de skall användas.
  • Alla skrivningar om att certifieraren utfärdar slutsatser (verdicts) under certifieringsarbetet är borttagna
  • Kravet på att Sponsorn skriftligen begär övergång till avslutningsfasen (Conclusion Phase) är borttaget
  • Ett stort antal redaktionella ändringar och rättningar av direkta fel har gjorts. Det bedöms inte påverka Sponsor eller ITSEF.

SP-004 Licensing of Evaluation:

  • ITSEF är inte längre skyldig att göra informationen om sin riskanalys tillgänglig för CSEC inför tillsynsbesök inom ramen för Licensieringen.

SP-196 Certification Application with Terms - Form och SP-199 Certification Application with Terms (FMV) – Form:

  • En sektion där sponsorn kan ange eventuella speciella krav på sekretess har införts.

Den viktigaste förändringen att ta hänsyn till i ert kommande arbete är den om stöddokument (Supporting Documents).

Utöver ändringarna i den publika delen av certifieringsordningen har vi genomfört ett stort antal korrigeringar i vårt verksamhetsledningssystem. Bland annat har certifieringsprocessen omarbetats vilket i några fall kan betyda att ni möter ett annat beteende från certifierarna och att ni i något fall får kontakt med nya befattningshavare på certifieringsorganet.

Komplett redovisning av införda förändringar finns i Release notes for Scheme Publications - release 1.17

Har ni frågor eller funderingar kring detta är ni välkomna att kontakta CSEC.


Tipsa om sidan

Fyll i formuläret för att skicka en länk till den här sidan.

Fält markerade med * är obligatoriska.


* Fältet är obligatoriskt

Publicerad: 2014-12-03 13:28. Uppdaterad: 2014-12-03 13:33. Ansvarig: Visa e-postadress.