Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av FMV:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

På fmv.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från fmv.se används. Läs mer om kakor och hur de används på fmv.se.

RSS:Prenumerera

Här är du nu:

Start / Verksamhet / CSEC - Sveriges Certifieringso… / CSEC:s nyheter / FMV/CSEC erkänt av CCRA

FMV/CSEC erkänt av CCRA

Hoppa till nyhetslistan

FMV/CSEC har uppnått status som certifikatutgivare inom Common Criteria Recognition Arrangement.

Internationella IT-säkerhetsexperter från USA, Frankrike, Italien och Sydkorea, utsedda av den internationella samarbetsorganisationen Common Criteria Recognition Arrangement, CCRA, har granskat FMV/CSEC certifieringsordning och funnit att FMV/CSEC uppfyller CCRA’s krav utan avvikelser. Samtliga länder inom CCRA, har nyligen enhälligt röstat ja till att erkänna certifikat utgivna av FMV/CSEC. Därmed har FMV/CSEC nått internationellt godkännande att utfärda IT-säkerhetscertifikat i enlighet med Comon Criteria.
– Samhällets beroende av IT och dess säkerhet ökar för var dag. Det är oerhört viktigt att Sverige nu har en internationellt erkänd certifieringsordning som medger granskning av IT-säkerhet i produkter som används i den kritiska tillämpningen inom både offentliga och privata sektorn, säger Dag Ströman, CSEC:s chef på FMV.

Genom den internationella standarden Common Criteria (ISO/IEC 15408), ges användare av IT-säkerhetsprodukter möjlighet att på ett standardiserat sätt ange krav på säkerhetsfunktioner samt krav på hur dessa ska granskas. Oberoende evalueringsföretag som licensierats av FMV/CSEC får genomföra sådana granskningar. Detta sker genom sårbarhetsanalyser, pene­tra­tionstester, kontroll av utvecklarens verktyg och organisation, verifiering av krypto­grafiska funktioner, analys av design- och användardokumentation samt funktions­tester. Om produk­ten befinns motsvara kraven, utfärdar FMV/CSEC ett certifikat.

Ansvaret för CCRA-samarbetet är i Sverige fördelat på två myndigheter: Regeringen har utsett Krisberedskapsmyndigheten, KBM, att verka som Sveriges signatär och röstande represen­tant i CCRA. FMV har samtidigt sedan 2003 regeringens uppdrag att verka som nationellt certifieringsorgan för säkerhet i IT-produkter och system inom ramen för CCRA-överenskommelsen.  KBM och FMV har ett nära samarbete och tillvaratar gemensamt Sveriges intressen inom CCRA.

– Tidigare har enbart ett drygt tiotal länder kunnat nå samma erkännande som nu Sverige erhållit. Därmed har Sverige och FMV stärkt sin position som en internationellt aktiv och respekterad aktör inom informationssäkerhetsområdet, säger Ingvar Hellquist, chef för informationssäkerhetsenheten vid Krisberedskapsmyndigheten, KBM.


 


Tipsa om sidan

Fyll i formuläret för att skicka en länk till den här sidan.

Fält markerade med * är obligatoriska.


* Fältet är obligatoriskt

Publicerad: 2008-03-25 09:13. Uppdaterad: 2011-09-15 10:14. Ansvarig: Visa e-postadress.