Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av FMV:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

På fmv.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från fmv.se används. Läs mer om kakor och hur de används på fmv.se.

Prenumerera

Här är du nu:

Start / Verksamhet / Frekvensförvaltning
  • Frekvensförvaltning

    Antenn 860 - 861

Frekvensplaneringens främsta uppgift är att säkerställa att system och materiel som FMV anskaffar och utvecklar till Försvarsmakten ska fungera som planerat. De ska inte skapa eller drabbas av otillräcklig utrymme i etern med nedsatt prestanda som följd.

FMV:s arbete med frekvensplanering syftar till att säkerställa att spektrum kommer att vara tillgänglig för operativ och taktisk användning för materielsystem som är i bruk eller som är tänkt att utvecklas.

En god frekvensplanering är nödvändig för att säkerställa interoperabilitet. Det vill säga att förband kan samverka med varandra, både vid nationella och internationella insatser. Men också att utvecklingen av materiel kan ske så ekonomiskt som möjligt samt att förhindra störningar mot militär och icke-militär frekvensanvändning.

Frekvensplaneringen blir viktigare som en följd av Försvarsmaktens ökande internationella åtagande (deltagande i övningar och insatser) kraven för frekvensutrymme för nya civila system och tjänster ständigt ökar.

Planering i materielprocessen

Det tillgängliga frekvensutrymmet är en betydelsefull faktor som utan undantag ska vägas in i ett så tidigt skede som möjligt vid anskaffning av materielsystem som innehåller radioutrustning.

Försvarsmaktens tillgång till frekvensutrymme är stark beroende av Post och Telestyrelsens beslut. Området är ständigt utsatt för förändringar, bland annat med hänsyn till civila behov, den tekniska utvecklingen och internationella överenskommelser.

Tendensen är att detta förhållande kommer att intensifieras. Därför är det viktigt att radiomateriel som anskaffas har en så flexibel utformning som möjligt för att kunna anpassas till förändringar av radiomiljön och andra villkor för frekvensutnyttjande och samexistens utan att radioanläggningens förmåga försämras.

Blanketter, länkar och dokument

Här hittar du dokument och blanketter för materiel- och frekvensanmälan, rapport för oavsiktlig störning samt Försvarsmakens handbok för frekvensplanering.

Under Externa länkar till höger på denna webbsida hittar du också länkar till mer information gällande frekvensplanering och förvaltning.

Under Relaterade dokument finns ett dokument som beskriver civil samverkan i form av en Europeisk och nationell svensk övergripande frekvensplan.

Materielanmälan för frekvensplanering

En preliminär materielanmälan ska lämnas så tidigt som möjligt i anskaffningsprocessen för att säkerställa att frekvensutrymme kan upplåtas för systemet. Slutlig materielanmälan ska lämnas före beslut om anskaffning.

Olika blanketter finns för allmänna uppgifter, sändare, mottagare respektive antenn.

Materiel som ska användas utomlands bör genomgå Frequency Supportability Process (Frekvensunderstöd). Blankett för detta är; Materielanmälan_FS1-System.

Blanketter materielanmälan

Frekvensanmälan

Frekvensanmälan utgör en grund för tilldelning av frekvens och tillstånd för användning inom FMV och Försvarsmakten. Frekvensanvändningen registreras i Försvarsmaktens frekvens- och materielregister (FMR).

Störningsrapport

Om enhet eller funktion anser sig ha blivit utsatt för någon form av oavsiktlig störning, till exempel civil eller militär sändning på den egna tilldelade kanalen, så ska detta rapporteras till Försvarsmaktens frekvenskontor på med hjälp av mallen för störningsrapport. Fyll i blanketten och skicka dem med E-post till Visa e-postadress.

Försvarsmaktens handbok för frekvensplanering

För dig som vill läsa mer om frekvensplanering finns Försvarsmaktens handbok för frekvensplanering. Handboken heter H FM Frekvens M7746-784002 och finns att beställa hos:

Försvarets bok och blankettförråd
Telefon: 0589 100 62
E-post: Visa e-postadress.


Tipsa om sidan

Fyll i formuläret för att skicka en länk till den här sidan.

Fält markerade med * är obligatoriska.


* Fältet är obligatoriskt

Publicerad: 2017-03-09 14:38. Uppdaterad: 2017-03-14 15:44. Ansvarig: Visa e-postadress.

Kontakt

Hans Sundkvist

Ansvarig för frekvensförvaltning
Telefon:08 782 60 68
Mobil:070 682 61 44
E-post:

Fakta

Syfte

Att informera tillhandahålla information blanketter och dokument gällande frekvensplanering

Målgrupp

  • Försvarsmaktens personal
  • FMV:s personal
  • Leverantörer
  • Anbudsgivare

Försvarsmaktens frekvenskontor (Spectrum Management Office) nås på: Visa e-postadress.

Kontaktinformation till Försvars-maktens frekvensarbetsgrupp FAG hittar du här Kontaktlista FAG

Relaterade dokument

Välj fil att ladda ner eller visa.

  1. Europeisk och nationell svensk övergripande frekvensplanPdf, 1 580 kB