Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av FMV:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

På fmv.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från fmv.se används. Läs mer om kakor och hur de används på fmv.se.

Prenumerera

Här är du nu:

Start / Verksamhet / Scenariostyrd verksamhetsanaly…
  • Övergripande plan för den scenariostyrda verksamhetsanalysen

Scenariostyrd verksamhetsanalys baseras på intervjuer där verksamhetskunnig personal i detalj beskriver hur verksamheten genomförs utifrån ett av Försvarsmakten givet scenario.

Informationen sammanställs i en databas, där man sedan exakt kan följa vilken verksamhet som ett visst tekniskt system stödjer.

Fördelen med scenariostyrd verksamhetsanalys är att den ger kravbilder på förbandsnivå, vilket är exakt vad FMV och Försvarsmakten behöver för att kunna ta fram bra kravdokument.

Det här ger också en väldigt bra spårbarhet. Om ett krav inte skulle uppfyllas längs vägen så kan man ur modelldatabasen spåra vilken verksamhet detta påverkar.

Välj till exempel bort en viss radiokomponent ur vissa fordon, då kan man också ta bort den utrustningen från andra fordon, eftersom de inte längre har någon systemfunktion. På samma sätt kan man enkelt se vilken ny verksamhet som stöds när förbandet tillförs ny materiel.

Underlag för prioriteringar

Analysresultaten ger ett tydligt underlag för prioriteringar. Till exempel visar analyserna att funktionerna tal-, meddelande- och lägesbildstöd utgör över 70 procent av ledningsstödsbehovet. Tillsammans med stabsstöd, stridsledningsstöd och logistikledningsstöd täcks över 90 procent av ledningsstödsbehovet.

Det här pekar på frågan om i vilken utsträckning det är värt att satsa relativt stora resurser på system som löser förhållandevis små behov, medan det finns stora grundläggande behov som inte är fullt ut tillgodosedda.

Under det senaste året har analys genomförts av Ledning av markoperationer med brigad i fokus. Det är del av det arbete som pågår för att återta brigadförmåga, alltså förmåga att genomföra större samordnade markoperationer.

Genomförs som ett rollspel

Informationsinhämtningsfasen är väldigt konkret. Analysen genomförs i ett så kallat integrerat projektteam, IPT, sammansatt av FMV:s metodledare och verksamhetskunnig personal ur Försvarsmakten.

De träffas och spelar sig igenom scenariot. Då kan det låta så här: "Nu är ditt förband utgångsgrupperat enligt scenariot och du ska ta emot högre chefs order. Exakt hur går det till?" Sedan jobbar man vidare därifrån.

De gemensamma analysmötena bidrar till ömsesidig respekt och förståelse. Metoden hjälper också Försvarsmakten att genomlysa sin egen verksamhet och beskriva den. Det är avgörande för att kravbilden ska bli rätt och för att förbanden i förlängningen ska kunna få rätt tekniskt stöd.

En bieffekt ur analysen är annan verksamhetsrelaterad information. FMV-teamet upptäcker ibland att det saknas metoder för att genomföra vissa moment, att reglementen motsäger varandra eller att förbandet inte får plats i sina fordon. För att ta hand om den här informationen har vissa förband valt att ha utvecklingsofficerare med under analysmötena.


Tipsa om sidan

Fyll i formuläret för att skicka en länk till den här sidan.

Fält markerade med * är obligatoriska.


* Fältet är obligatoriskt

Publicerad: 2016-02-10 14:51. Uppdaterad: 2016-02-10 15:04. Ansvarig: Visa e-postadress.

Fakta

REA - de viktigaste kravet från Försvarsmakten

Efter att ha arbetat i två år med scenariobaserad verksamhetsanalys har Jakob Innergård identifierat tre ständigt återkommande krav på materiel från Försvarsmaktens personal.

  • Robust: Verksamhetsanpassat, redundant och tillgängligt, både tekniskt och antalsmässigt.
  • Enkelt: Det ska lösa det efterfrågade behovet och inte nödvändigtvis vara tekniskt fulländat.
  • Användbart: Ska kunna användas av utpekad, utbildad och tillgänglig personal.

Så går analysen till – steg för steg

  • Informationsinhämtning. Gemensamma analysmöten genomförs med FMV och verksamhetskunnig personal från förbanden under två dagar varannan vecka. Vid varje möte analyseras några så kallade funktionskedjor med chefer och verksamhetspecialister. Analys av ett helt förband kräver fem till sex analysmöten.
  • Bearbetning. Den insamlade informationen modellbearbetas efter respektive mötestillfälle.
  • Visualisering och kravbildning. Varje nytt möte börjar med återmatning av den bearbetade informationen från det tidigare mötet, då visualisering av data och de framtagna kravdokumenten presenteras och stäms av.

Metoden ger möjlighet till spårbarhet mellan verksamhet och tekniska system och har hittills använts för att analysera ledningsbehovet för bland annat Ledning av markoperationer med brigad i fokus, insatsen i Mali, Hemvärnet, Artilleribataljon och indirekt bekämpning.