Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av FMV:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

På fmv.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från fmv.se används. Läs mer om kakor och hur de används på fmv.se.

Prenumerera

Här är du nu:

Start / Verksamhet / Spektral miljö

Spektral miljö

Olika elmiljöområden definierar den elektromagnetiska miljön. Bild: Horst Eckardth, Enator Information & Media

Spektral miljö är i huvudsak en generell basfunktion för stöd till andra projekt, materielsystem och verksamheter. Eskalerande krav på mer omfattande samordning med civila och militära frekvensanvändare, såväl nationellt som internationellt, samt Försvarsmaktens ökande användning av civil teknik, COTS etc, och civila system innebär en ökad efterfrågan på resurser, tjänster och stöd till Försvarsmakten.

Uppdragen inom spektral miljö syftar till att:

 • Stödja utvecklingen inom områden där Försvarsmakten har speciella krav, till exempel EMC, RÖS/TEMPEST, frekvensförvaltning, telekonflikter, koncessionsärenden och EMB (numeriska beräkningsverktyg).
 • Vidmakthålla kompetens för stöd till Försvarsmakten, samt utgöra ett kompetent stöd inom/till dokumentations- och programvarusystem DETVAG, GENESIS, WRAP och EMMA.
 • Inom områdena EMC, RÖS/TEMPEST, telekonflikter och EMB stödja FoT-verksamheten samt att ha en kontinuitet och upprätthålla kompetens.
 • Att utgöra tillsynsmyndighet för tillämpningen av SFS 2016:363, Förordning om elektromagnetisk kompatibilitet, för materiel och materielsystem som används av Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets radioanstalt, Totalförsvarets forskningsinstitut eller Försvarets Materielverk.

Projektstöd

Om du arbetar med ett projekt, materielsystem eller en systemkomponent där det ingår elektrisk eller elektronisk utrustning, finns FMV:s grupp spektral miljö. Till oss kan du vända dig för expertstöd till olika projekt för att få hjälp och stöd inom EMC, RÖS/TEMPEST och frekvensfrågor. Det är av största vikt att spektral miljö kommer med i processen i ett mycket tidigt stadium.

Planering i materielprocessen

EMC, RÖS/TEMPEST och tillgängligt frekvensutrymme är betydelsefulla faktorer som utan undantag ska beaktas i ett så tidigt skede som möjligt vid anskaffning och projektering av alla typer av materielsystem.

Området spektral miljö är ständigt utsatt för förändringar, bland annat med hänsyn till civila behov ochkrav, den tekniska utvecklingen och internationella överenskommelser.

Tendensen är att detta förhållande kommer att eskalera. Det är därför viktigt att materiel som anskaffas om möjligt har en så flexibel utformning som möjligt. Detta för att kunna anpassas till förändringar och ändrade villkor för samexistens utan att förmågan försämras.

Dokumentation

För dig som vill läsa mer om de olika delarområdena inom spektral miljö finns bland annat:

 • Försvarsmaktens handbok för frekvensplanering. FM2015-20238:01
 • Elektromagnetisk miljö användarhandbok, mobila tekniska system, EMMA MOB TEKN. M7773-039891
 • Elektromagnetisk miljö användarhandbok, EMMA. Utgåva 2. M7773-000750

Publikationerna finns att beställa vid:

Försvarets bok och blankettförråd
Telefon: 0589 100 62
E-post: Visa e-postadress.

Funktionsbrevlådor

Visa e-postadress.

Hit vänder du dig om du exempelvis:

 • Skall köpa något, oaktat vad, där det ingår elektrisk eller elektronisk utrustning. Detta i syfte att få stöd med kravställning redan från projektstart.
 • Har några frågor, tankar eller funderingar avseende elmiljö och elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).Behöver elmiljösupport i alla typer av projekt.

Visa e-postadress.

Hit vänder du dig om du exempelvis:

 • Har du för avsikt att köpa ett materielsystem som skall nyttja en frekvens – kontrollera innan anskaffning att det finns tillgängliga frekvenser för materielsystemet.
 • Har frågor avseende frekvensband och frekvensnyttjande.Undrar om en specifik frekvens är upplåten för Försvarsmakten.Vill meddela att en tidigare tilldelad frekvens ej längre avses nyttjas.

Ytterligare information finns under fliken Frekvensförvaltning

Visa e-postadress.

Hit vänder du dig om du exempelvis:

 • Har frågor eller funderingar kring svenskt nationellt regelverk för RÖS (röjande signaler).
 • Har frågor eller funderingar kring det internationella (EU) regelverket TEMPEST.
 • Skall köpa in materiel som kan omfattas av krav på röjande signaler. Detta i syfte att få stöd med kravställning redan från projektstart.Behöver stöd i RÖS- eller TEMPEST-frågor i ditt materielprojekt.

Tipsa om sidan

Fyll i formuläret för att skicka en länk till den här sidan.

Fält markerade med * är obligatoriska.


* Fältet är obligatoriskt

Publicerad: 2019-12-18 10:17. Uppdaterad: 2019-12-18 10:19. Ansvarig: Visa e-postadress.

Fakta

Syfte

Att informera och tillhandahålla information om dokument gällande Spektral Miljö

Målgrupp

 • Försvarsmaktens personal
 • FMV:s personal
 • Leverantörer
 • Anbudsgivare