Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av FMV:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

På fmv.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från fmv.se används. Läs mer om kakor och hur de används på fmv.se.

Prenumerera

Här är du nu:

Start / Verksamhet / Test och Evaluering / Provplatser / Karlsborg och Skövde / Historier från Karlsborg/Skövd… / Metodutvecklingsprojekt

Metodutvecklingsprojekt

Tryckmätande penngivara och artificiellt huvud med mikrofoner i hörselgångarnaDe tryckmätande penngivarna bredvid det artificiella huvudet utrustat med mikrofoner i hörselgångarna mäter tryckvågen som ljudet åstadkommer. Ett av FMV T&E Marks metodutvecklingsprojekt under 2013. Foto: Ola Jacobsen

För att utveckla sin kompetens och den egna förmågan genomförde T&E Mark fem metodutvecklingsprojekt under 2013.

De större egna metodutvecklingsprojekten löper årsvis och prioriteras utifrån T&E Marks behov av att utveckla sin förmåga och kompetens.

– Vi har ganska många uppslag och idéer om vad vi skulle kunna göra. Men vi kan inte genomföra allt, så vi prioriterar de som vi har störst strategiskt behov av, säger Anna Brolén, chef för teknisk enhet, T&E Mark och uppdragsledare för metodutvecklingsuppdraget.

Under 2013 genomförde T&E Mark fem projekt inom metodutveckling. Dessa drevs som egna projekt vid sidan om den ordinarie provverksamheten.

Arbete med standard för verifiering av minskydd

För att snabbt kunna erbjuda verifieringsprov som följer nya standarder genomför T&E Mark ett projekt där man hanterar frågor kring NATO-standarden AEP 55 som används för att utvärdera och verifiera minskydd.

Det handlar dels om att ta fram rätt metodik för att verifiera mot standardens kriterier, allt ifrån mätmetod till bland annat vilken grusblandning som ska användas, och dels att ta fram dokumentation och förfina metoder för att kvalitetssäkra spårbarheten vid verifieringen.

I projektet arbetar T&E:s experter tillsammans i ett nätverk med både internationella aktörer och andra experter inom FMV som har djup kunskap om standarden.

Framtagning av 3D-baninmätningssystem

T&E Mark arbetar med utveckling och framtagning av en ny programvara för baninmätning. Detta för att på ett mer effektivt sätt dels kunna analysera banan hos en projektil och hur den rör sig och dels kunna presentera hur ett fordon rör sig vid en sprängning. Grundtekniken är att filma med höghastighetskameror, vilket möjliggör att detaljanalysera mycket snabba händelseförlopp.

Den befintliga lösningen bygger på en kombination av äldre programvara och datahantering i flera steg. Projektet löser ett uppdämt utvecklingsbehov samt höjer kvalitetssäkringen på resultatet avsevärt.

Programvarans slutprodukt är grafiska 3D-banor vid till exempel skjutningar, fällprov av till exempel facklor från flyg och sprängprov.

Tidssynkronisering av mättekniska system

T&E Mark håller på att ta fram en lösning för att på ett förenklat sätt synkronisera alla tidsberoende system under ett prov. Eftersom den intressanta delen av ett prov bara pågår under bråkdelen av en sekund är viktigt att allt är tidssynkroniserat och relaterat till verklig UTC-tid.

Projektet fungerade som en förstudie till ett anskaffningsuppdrag och tillverkning av en tidssynkroniseringsenhet under 2014.

Ljudmätning inne i hörselgången

För att kunna mäta ljudpåverkan från okänd ammunition eller okända vapensystem investerar T&E Mark i ett nytt mikrofonsystem med så kallad Microphone In Real Ear-teknik. Det är ett system med miniatyriserade mikrofoner, som går att använda för ljudmätning inne i hörselgångarna. Metoden kompletterar den teknik som används idag med ett artificiellt huvud. Med hjälp av det nya systemet kan FMV tex mäta upp vilka hörselskydd som är lämpliga när soldater använder ny ammunition eller nya vapensystem.

Projektet, som genomförs av T&E Marks avdelning i Skövde, innebär att FMV får en ny förmåga som kommer ge flera uppdrag från både Försvarsmakten och industrin. 

Dämpa ljud vid prov

Med hjälp av en student, från Jönköpings Tekniska Högskolan, som gjort sitt examensarbete har T&E Mark tagit fram ett koncept för att dämpa ljudutbredningen från ljudgenerande ammunition eller vapensystem. Syftet är att minska påverkan på tredje man i Karlsborgområdet vid prov. Projektet har genomfört tester och tagit fram ett koncept i cadmiljö.


Tipsa om sidan

Fyll i formuläret för att skicka en länk till den här sidan.

Fält markerade med * är obligatoriska.


* Fältet är obligatoriskt

Publicerad: 2014-06-09 14:25. Uppdaterad: 2014-06-23 13:18. Ansvarig: Visa e-postadress.