Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av FMV:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

På fmv.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från fmv.se används. Läs mer om kakor och hur de används på fmv.se.

Prenumerera

Här är du nu:

Start / Verksamhet / Test och Evaluering / Provplatser / Linköping / Historier från Linköping / Lufttankningsprov

Lufttankningsprov

Laddar videospelaren

Hjälpinformation

Hoppa till stäng hjälpinformation

Snabbkommandon
Mellanslag: spela/pausa
Pil vänster och pil höger: gå bakåt och framåt 10 sekunder
Ctrl + pil höger/vänster: gå bakåt och framåt 20 sekunder
Pil upp och pil ned: öka eller minska volymen 10 procent åt gången
F: fullskärm
Esc: stäng fullskärm
1-9: hoppa till 10 procent, 20 procent... 90 procent av filmen
M: tyst läge
C och/eller T: slå på/stänga av textning
?: visa lista på dessa snabbkommandon

För ctrl + pil i Safari kan särskilda inställningar behöva göras för att det ska fungera.

Pågående: 00:00:00 / Total tid: 00:00:00
x
Några videoklipp från prov där Jas 39 Gripen dockar mot ett amerikanskt tankerplan. Foto: FMV.

FMV har uppdraget att ge Gripen förmåga att tanka i luften. För att certifiera Gripen mot olika tankerplan gör FMV lufttankningsprov för att utvärdera om tankerflygplanet och mottagarflygplanet kan fungera tillsammans i en så avancerad operation som tankning under flygning.

Provet inleds med studier av gränssnitt mellan tanker och mottagarflygplan. Beroende på resultatet av dessa utfärdar provledaren vid FMV Test och evaluering ett provprogram där syftet med proven, omfattning, förväntat resultat, avgränsningar, restriktioner med mera beskrivs.

I vissa fall gör man ett markprov där en av tankerflygplanets korgar fästs på mottagarflygplanets lufttanknings-probe. Då kontrolleras korgens låsmekanism och att tillräcklig frigång finns mellan korg och flygplan. Även korgens utförande granskas för att utvärdera risken för att korgen fastnar på utstickande delar på mottagarflygplanet.

Nils Lundqvist, som är provflygare och chefsingenjör vid FMV sedan 12 år tillbaka, berättar här i korthet om lufttankning.

Provflygare vid FMVHur går ett lufttankningsprov till?

Vi börjar med att flyga i positionerna för lufttankning för att utvärdera flygegenskaperna med hänsyn till turbulens, i första hand bakom motorer och vingspetsar. När detta genomförts med godkänt resultat så utförs flygprov där vi vill ha kontakt med korgen.

Dessa kontakter utförs i alla hörnen på tankerflygplanets envelope, det vill säga extremfallen för fart & höjd. Överföring av bränsle genomförs vid behov och specifika nöd-avstängningar och fel-simuleringar på tankerflygplan och mottagare utförs. Intressanta provpunkter upprepas för att få mer konfidens.

Vad är det ni studerar och hur får ni fram data?

Vi tittar på flygegenskaper, bränslesystem och flygprestanda hos mottagarflygplan. Data får vi från registreringsutrustning och lämpliga givare. I detta fall mäts framförallt laster på lufttanknings-probe och bränsletryck, men samtidigt registerar vi ett hundratal andra parametrar i flygplanet.

Är det svårt?

Svårast är att tanka i ytterkanterna på tankeflygplanets envelope. Exempelvis i låg fart på hög höjd som ger prestandaproblem vilket är krävande framförallt med ett tungt lastat flygplan. Lättast är att flyga mitt i envelopen, i bekväm fart och höjd.

Vilket moment är knepigast?

Dockning är utan tvivel det svåraste momentet eftersom jag måste manövrera flygplanet så att proben träffar korgen inom en radie på cirka 30 cm från centrum. Fyllning sker automatiskt och upplevs endast genom att bränslemängden i flygplanet ökar samtidigt som det kan kännas något tyngre om stora mängder tankas.

Frånkoppling är relativt enkelt men kräver att jag kopplar ur i ett jämnviktsläge för slangen. Om jag gör urkopplingen för långt ifrån jämnviktsläget kan korgen skadas eller så kan korgen försättas i gungning så att den slår mot flygplanet.


Tipsa om sidan

Fyll i formuläret för att skicka en länk till den här sidan.

Fält markerade med * är obligatoriska.


* Fältet är obligatoriskt

Publicerad: 2012-03-16 11:12. Uppdaterad: 2015-05-21 15:15. Ansvarig: Visa e-postadress.